Výběrové řízení vypíše znovu, tentokrát však s jinými podmínkami. Začátek stavby se tak odsune nejméně o rok a půl.

Představenstvo Respona se podle jeho předsedy Ivo Bárka shodlo na zrušení řízení jednomyslně. „Zůstal jen jeden zájemce, navíc se objevily problémy s patentovými právy na technologii. Po konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jsme se rozhodli změnit zadávací podmínky,“ vysvětlil Bárek.

Nové podmínky teď schvaluje Státní fond životního prostředí. „Nastavili jsme je tentokrát tak, aby se mohlo přihlásit co nejvíc zájemců. Tím se samozřejmě začátek stavby oddálí, a to nejméně o rok a půl. Musíme proto požádat o odklad plnění dotace,“ upozornil Bárek.

Dotace 50 milionů

Respono už totiž na stavbu bioplynové stanice získalo dotaci padesát milionů korun. „Státní fond životního prostředí však plánovanou stavbu vnímá velmi pozitivně, takže s tím by neměl být žádný problém. Navíc naše lhůta vyprší až v roce 2015, což určitě stihneme,“ ujistil Bárek.

Také místostarosta Vyškova Roman Celý, který je členem představenstva Respona, vývoj jednání o stanici potvrdil. „Minulý rok jsme prověřovali alternativní technologii zpracování bioodpadu, protože se nám zdála ekonomicky výhodnější. Po několika jednáních s odborníky koncem loňského roku představenstvo rozhodlo, že bude pokračovat v původně navržené variantě,“ řekl Celý.

Do plánované bioplynové stanice bude Respono svážet i biologicky rozložitelný odpad, který budou od dubna lidé z Vyškova ukládat do speciálních sběrných nádob. „Respono je v zástavbě rodinných domů ve Vyškově rozmístí do konce února. Nádoby pracovníci společnosti rozmisťují vždy v pracovní dny od devíti hodin ráno do pěti hodin odpoledne,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová. Umístění nádob se nevyhne ani městským sídlištím. Ta ovšem získají největší hnědé kontejnery o objemu 770 litrů.

Zdržení nevadí

Podle místostarosty Celého zdržení stavby nijak nevadí. „Svážet bioodpad začneme v dubnu. Do doby, kdy se začne bioplynová stanice stavět, se aspoň systém svozu usadí, logistika bude vyřešená a všechno pak pojede plynule,“ podotkl Celý.

Bioplynová stanice má vyrůst ve vyškovské místní části Marchanice, naproti průmyslové zóně Sochorova II. „Lidé se nemusejí bát, že to nějak zhorší kvalitu života v dané lokalitě. Jednak je to místo hodně daleko od obytné zóny, navíc proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí nepřinesl žádné negativní výsledky,“ dodal Bárek.

Bioplynová stanice funguje na principu anaerobní fermentace. To je proces, při kterém mikroorganismy rozkládají biologický materiál bez přístupu vzduchu. Výsledným produktem je bioplyn, který se dá používat jako alternativní zdroj elektrické energie. V bioplynových stanicích se zpracovává i hnůj, kejda nebo čistírenský kal.