V současné době je příprava stavby v plném proudu. „Při přípravných pracích jsme zjistili, že jednotná kanalizace v sousední Příční ulici je omezeně průtočná. Proto se společnost Vodovody a kanalizace Vyškov rozhodla pro úpravu. S projektem souvisí, protože na tamní potrubí bude komplex napojený," vysvětlil jednatel SKR Stav Ivo Skřivánek.

Přesto už ale město nemůže do projektu výrazněji zasáhnout. „Jedná se o stavbu, která má vzniknout na soukromém pozemku, a radnice má omezené možnosti, jak to ovlivnit. Z naší strany bude velmi důležité opravit především přilehlé komunikace poté, co stavba vznikne. Primární pro nás ani tak není přitáhnout nové obyvatele. Koneckonců se ve Slavkově staví hodně," poukázala slavkovská místostarostka Marie Jedličková s tím, že pro radnici jde o velmi citlivé téma.

Jako obyvatelce Slavkova se jí stavba líbí. „Především je architektonické hledisko zamýšlené stavby totožné s tím, co zde budovali Kaunicové. Na druhé straně ale chápu místní, kteří mají strach kvůli dopravě v této oblasti," dodala Jedličková.

Stejně jako místostarostka na stavbu nemá jednoznačný názor, nejsou jednotní ani všichni Slavkované. Například Miroslavu Hrabovskému se záměr zamlouvá. „Téma bytového komplexu v Kaunicově dvoře vzbuzuje docela velké emoce. Osobně ale nevidím důvod, proč by v této zóně neměly nové byty vzniknout. Jen si myslím, že by měl být zachovaný původní ráz stavby, tedy do čtverce nebo obdélníku," je přesvědčený Hrabovský.

Členové Zeleného Slavkova proti projektu protestují zejména kvůli obavám, že poškodí životní prostředí, i kvůli tomu, že v něm chybí důkladnější řešení dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti.

Co se týká samotné stavby, po nabytí zákonných lhůt může začít. Spolek Zelený Slavkov se s tím ovšem stále nesmířil. „Jde o lokalitu, kde měla vzniknout spíš relaxační zóna pro obyvatele. V nejhorším zástavba rodinných domů. Rozhodně proti ní budeme dál bojovat. Spousta lidí stavbu stále nemůže překousnout a obrací se na mě s tím, že chtějí dát najevo svůj nesouhlas," sdělila předsedkyně spolku Ilona Hrbáčková.

Podle ní město udělalo chybu, že pozemek v minulosti prodalo. „Se svěřeným majetkem v tomto případě mělo naložit úplně jinak," podotkla Hrbáčková.

Kaunicův dvůr má nedaleko slavkovského koupaliště nabídnout až 80 bytů.

Podle Skřivánka už stavbu nejspíš zvrátit nejde. Připomínky, které spolek podal, se prý ukázaly jako neopodstatněné. „Jejich vyvracení nás samozřejmě zdrželo. Ale nepovažujeme to za závažný problém," komentoval. Spolek tak neuspěl například s požadavkem, aby v Kaunicově dvoře vzniklo třicet bytových jednotek. Ve finále jich bude téměř osmdesát. „A už nyní je o ně obrovský zájem, zejména mezi staršími lidmi, kteří oceňují blízkost centra města a polikliniky," zmínil jednatel stavební firmy.

Přestože se začátek stavby dost přiblížil, slavkovští úředníci před sebou mají ještě tři územní řízení související s projektem v Kaunicově dvoře. „Jedno se týká vybudování studny uprostřed dvora, druhé žádosti o umístění stavby a třetí rozšíření trafostanice a napojení objektu na elektřinu," vyjmenovala slavkovská mluvčí Veronika Slámová s tím, že ve dvou z nich bylo podané odvolání a čeká se na vyjádření kraje.

ZDENĚK KOUSAL