Spousta investičních akcí je rozběhnutých a logicky nejdou zastavit. „V případě kina byla letos v plánu druhý etapa modernizace. Stále o tom diskutujeme,“ připustil starosta. Dělníci měli totiž už letos zařídit v kině především nové hlediště.

Je jasné, že výpadek financí se města významně dotkne. „Určitě mnohé akce by se mohly s realizací posunout. Rekonstrukce kina Sokolský dům, nehledě na to, pokud se zrealizuje, tak Vyškov nebude mít mnoho let žádný kulturní sál kromě Besedního domu,“ zdůraznil opoziční zastupitel Petr Hájek.

U multifunkční přístavby Besedního domu mají problémy spojené se ztrátami příjmů zásadní roli. „Chtěli jsme do konce volebního období lidově řečeno kopnout do země. Nyní víme, že se tak nestane,“ připustil Jurka.

Pokud by se přeci jen uskutečnila přístavba Besedního domu, tak by se podle podle Hájka mělo se Sokolským domem počkat. „To, co je již rozběhnuto, by se mělo dokončit. Rozhodně bych však nezačínal nové investiční akce. Určitě je takových případů více,“ řekl.

Krátkodobě jsou podle vedení města investice skutečně v ohrožení. „Neplatí to však v dlouhodobém měřítku. Město Vyškov kulturní zařízení s kapacitně dostačujícími prostorami potřebuje, příprava se každopádně protáhne,“ doplnil starosta.

Ani výše popisovaná omezení podle nemohou zastavit život ve městě. „Musí se opravovat a realizovat nezbytné akce pro jeho chod. Se zbytečným financováním reálně prodiskutovaných plánů s dopadem do dalších let bych ale byl zdrženlivý,“ uznal Hájek.

Podle původních předpokladů měla stavba nového kulturního domu začít za dva roky. Cílem je multifunkční objekt, který městu zabezpečí jeho potřeby a zároveň přinese dlouhodobé provozní úspory. Zastupitelé mu dali přednost před možností rekonstrukce Posádkového domu armády. Ten je podle zástupců Vyškova zbytečně velký a navíc ho město ani nevlastní.