Současný nemocniční areál k zajištění nových pracovišť nestačí. „Celkové náklady na tuto velkou akci jsou ve výši 164 milionů korun. Projekt spolufinancuje Evropská unie jako součást její reakce na pandemii COVID-19. Termín dokončení je do jednatřicátého července příštího roku,“ doplnil ředitel nemocnice Zdeněk Horák.

PŘÍSTAVBA NEMOCNICE

* Náklady: 164 milionů korun.
* Především zařízení magnetické rezonance.
* Spolufinancování penězi z Evropské unie.
* Dokončení: 31.7. 2023.

O získání magnetické rezonance usiloval poslední roky. „Bude mít velký přínos pro rozšíření spektra vyšetřovacích metod, urychlení diagnostiky a zlepšení komfortu pro naše pacienty, kteří již nebudou muset dojíždět za vyšetřením do vzdálených zdravotnických zařízení,“ doplnil Horák.

Novinku ocenila také vyškovská radnice. „Magnetická rezonance je standardem nemocnic. Kroky vedení té vyškovské rozhodně vítáme,“ sdělil starosta Karel Jurka.

S projektem souvisí zařizování další zdravotnické techniky a vybavení. „Kromě samotného přístroje rezonance budou pracoviště vybavena novým nábytkem, mobiliářem, IT technikou a zdravotnickými přístroji jako například vak, resuscitační vozík, vyšetřovací lehátka, a podobně,“ vyjmenoval provozně technický náměstek Pavel Horáček.

V největší míře využívají zdravotníci magnetickou rezonanci pro diagnostiku neurologických a ortopedických potíží. „U neurologických pacientů s ní především vyšetříme mozkové tkáně, míšní léze, páteř, v ortopedii hlavně vyšetření velkých kloubů. Dále se často využívá pro upřesnění diagnostiky ložiskových procesů jater, ledvin, slinivky a sleziny, k vyšetření měkkotkáňových ložisek jako jsou tumory,“ dodala Pojezná.

Náhradní parkování

Stavbaři v areálu dočasně omezí možnosti parkování. „Až do odvolání bude celá pravá strana parkoviště vedle polikliniky vyhrazena pro zařízení staveniště a manipulačních prostor. To stejné platí pro šest parkovacích míst na levé straně parkoviště ve směru od urgentního příjmu. Zbytek tam je vyhrazený pro pacienty nemocnice,“ popsal Horáček.

Zaměstnanci mají náhradní parkování zajištěné v areálu nemocnice podél příjezdové komunikace směrem k patologii, zatímco vjíždějí spodní branou z ulice Purkyňova.

Pacienti i zaměstnanci musejí dále počítat po dobu stavby s dočasnými přesuny. „Pracoviště rehabilitace je přestěhované do druhého podlaží chirurgického oddělení v budově A3 . Rekonstrukce radiodiagnostického oddělení je rozdělená do dvou etap a pokračuje za provozu tak, aby nebyly omezené poskytované služby pro klienty a se zachováním bezpečnosti,“ dodal náměstek.

Do vyškovské nemocnice míří pacienti z celého regionu. Práci tamních zdravotníků ocenil například Jiří Kalda. „Vynikající odbornou péčí mě doslova postavili zpátky na nohy a splnili mi sen vrátit se domů. Jejich pracovní nasazení a zájem o pacienta je v dnešní době velmi vzácný a já i celá rodina si toho moc vážíme,“ děkoval Kalda.