Zcela zavřená zůstane v pondělí například mateřská škola Zvídalek ve Slavkově u Brna. Rodičům to ředitelka školy Dagmar Červinková oznámila dnes. „Důvody stávky podporujeme, zejména zvýšení platů nepedagogických pracovníků. To je náš hlavní cíl," okomentovala protest ředitelka. Volno budou mít také žáci obou slavkovských základních škol, i ty se připojí ke stávkám.

Ve Vyškově bude proti plánovanému snižování výdajů na vzdělávání formou úplného uzavření protestovat například základní a mateřská škola Letní pole. „Zapojí se převážná většina pedagogů a všichni provozní zaměstnanci. Škola nebude v provozu, bez kuchařek nemůžeme zajistit ani stravu," potvrdil ředitel školy Jiří Sochor.

Seznam škol, které se zapojí do stávky, najdete na mapě na konci článku. Výčet ale nemusí být úplný, mapa je průběžně aktualizovaná, vychází z dat zasílaných lidmi ze škol. Červená znamená, že škola bude zavřená, oranžová znamená, že budou stávkovat jednotliví zaměstnanci, popř. škola podpoří stávku jiným způsobem.

Celodenní stávka akademiků kvůli mzdám a finanční situaci vysokých škol. Ilustrační snímek
Stávka učitelů bude masivní. Podpoří ji nejméně polovina škol, vznikla i petice

Z vládou navrhovaných změn vadí Sochorovi především snížení platů nepedagogických pracovníků a krácení takzvané hodnoty PHmax. Ta představuje maximální týdenní počet vyučovacích hodin financovaný ze státního rozpočtu. „Na naší škole by to znamenalo zrušení dělení tříd na menší skupiny žáků ve výuce. Například v informatice by mohlo dojít k tomu, že u jednoho počítače budou sedět dva žáci," popsal ředitel.

Podle Deníkem oslovených ředitelů stávkujících škol jsou reakce rodičů na pondělní protest veskrze pozitivní. „Rodiče chápou podstatu stávky, tedy že nejde o platy učitelů, ale o kvalitu výuky," řekl například ředitel vyškovského Gymnázia a střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Václav Klement. I zde se k protestům připojí drtivá většina zaměstnanců, Klement proto na den stávky vyhlásil po dohodě s Odborem školství Jihomoravského kraje ředitelské volno.

Zdroj: Youtube

Své syny má v základní škole Tyršova a mateřské škole Sochorova například Lucie Vykoukalová z Vyškova. Obě školy v pondělí zavřou a její děti tak zůstanou doma. „Se stávkou učitelů úplně nesouhlasím. Pokud je to za kuchařky, tak ano, ale nemyslím si, že by potřebovaly zvýšit platy. Jsem zdravotní sestra a myslím, že u nás ve zdravotnictví je to větší problém," vyjádřila se Vykoukalová. V pondělí dopoledne má podle svých slov volno, kdyby ale musela být v práci na denní službu, měla by problém s hlídáním.

Ke stávce se ve Vyškově připojí i Střední škola polytechnická. Vzhledem k počtu stávkujících zaměstnanců budou mít studenti volno. Zaměstnanci, kteří se nezapojí do stávky, budou vykonávat práci, kterou jim zadají příslušní vedoucí jednotlivých úseků školy. Škola tak nebude úplně uzavřena. „Stávku podporuji, je nutné vyřešit, zda vláda podporuje kvalitní vzdělávání nebo nikoli. Snižováním počtu učitelů a provozních zaměstnanců při snižování PHmax ohrožuje kvalitu výuky," podotknul ředitel školy Petr Hájek.

Parkování v blízkosti vyškovské nemocnice je dlouhodobý problém. Chybí dostatek míst.
Rozšíření parkoviště vyškovské nemocnice začíná: cena bude nižší, než se čekalo

Podle předsedy školských odborářů na Vyškovsku Vladislava Krčála se do stávky zapojují hromadně mateřské, základní i střední školy. Největší procentuální zastoupení stávkujících je ve školkách. „Velký počet škol oznámil, že se zapojí všichni zaměstnanci a v pondělí tak úplně zavřou. Je to masivní akce, jedná se o největší stávku za posledních až třicet let," zamyslel se Krčál. Ředitelé jednotlivých škol navíc případné uzavření hlásí ještě v průběhu středy, čísla tak nejsou konečná.

Jednu z výjimek představuje například vyškovská školka Opatovice a Rychtářov. „Se zaměstnanci jsme se shodli, že důvody stávky podporujeme. Nebudeme ale rodičům komplikovat situaci," uvedla ředitelka mateřské školy Vendula Popovičová. Otevřená zůstane v pondělí i slavkovská Křesťanská mateřská škola Karolinka.

Uzavřený pivovar ve Vyškově.
Budoucnost pro vyškovský pivovar? Usiluje o něj město, areál navštíví ministr

Se současným návrhem vlády, podle kterého se od prvního září příštího roku sníží hodnota PHmax, nesouhlasí ani veřejný ochránce práv Stanislav Kreček. „Návrh nepovede pouze k zastavení navyšování personálních kapacit, tedy zmrazení současného stavu, jak uvádí vláda. Povede, jak sám předkladatel uznává, ke snížení pod současný stav. To považuji za nepřijatelné," vyjádřil se ombudsman. Navrhované opatření tak podle něj bude mít ve svém důsledku významný negativní dopad na kvalitu výuky, čímž budou zasaženi především samotní žáci.

Kromě nízkých platů a nejisté budoucnosti nepedagogických pracovníků vadí odborářům také plánované snížení prostředků na nákup učebních pomůcek pro děti nebo plánované snížení hodnoty PHmax. Snížení PHmax podle pedagogů ohrozí dělení hodin, což může mít vliv na úvazky pedagogů a kvalitu výuky. Mezi dělené hodiny patří například všechny výchovy, jazyky, praxe či volitelné semináře v maturitních ročnících, ve kterých je třída rozdělená do více skupin. Odborářům dále vadí plánované snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na příští rok a avizované snížení jejich počtu od roku 2025. Dále si stěžují na odkládání zakotvení pozic školního psychologa a speciálního pedagoga do rozpočtových tabulek.