Pětikilometrová trasa zavede návštěvníky obce z centra až na kopec proslulý nálezem bývalého keltského hradiště. „Informační tabule už jsou osazené, teď ještě čekáme, až budeme mít k dispozici všechny materiály. Je jich hodně, proto se to trochu zpozdilo. Na každé ceduli bude kromě textů o konkrétním zastavení a fotografií také mapka s vyznačením místa, kde turista zrovna stojí," popsal budoucí vzhled cedulí ježkovický starosta Josef Pořízek.

Cedule budou stát například u kostela, u památníků první a druhé světové války nebo u unikátní doškové chaloupky. Stezku doplní i lavičky. „Některé už jsou osazené a to včetně zastřešení, jiné ještě zbývá dodělat, stejně jako umístit odpadkové koše," řekl starosta.

Celkové náklady na zřízení stezky jsou čtyři sta tisíc korun, většinu však zaplatí dotace, kterou se obci podařilo získat. „Sedmdesát procent uznatelných nákladů nám uhradí, z čehož máme samozřejmě radost," doplnil Pořízek.

Černov je mezi historiky a archeology známý hlavně díky nálezu keltského hradiště, jednoho z prvních dokladů keltského osídlení v České republice a jedinou ověřenou lokalitou na Moravě z počátků osidlování země Kelty. Kmen tam sídlil mezi druhou polovinou pátého a počátkem čtvrtého století před naším letopočtem.