V začátcích měli podle jeho slov v Hostěrádkách-Rešově jenom jednu ruční stříkačku, kterou koupili od sboru z Rousínova. Nyní už má sbor přes sto aktivních členů a technika se zcela obměnila. Hasiči využívají hned dva automobily a jednu cisternovou automobilovou stříkačku.

Problémem podle Bella je současný stav hasičské zbrojnice, kterou postavili hasiči a místní lidé na přelomu osmdesátých a devadesátých let. „Její stav odpovídá stáří a tehdy používaným materiálům,“ vysvětlil Bell. Hasiči by chtěli za dva roky oslavit stoleté výročí sboru už v opravné zbrojnici. „Chceme to oslavit důstojně a uctít tak památku a odkaz našich předků,“ dodal Bell.

Radnice nechá v centru města vysadit trvalky.
Masarykovo náměstí bude plné květin. Ve stínu lip postaví nové betonové lavičky

Mladé naděje

V Hostěrádkách-Rešově má hasičská mládež mnohaletou tradici. Podle slov starosty sboru Bella prošlo za desítky let fungování žákovskými kategoriemi mnoho nynějších členů a funkcionářů. Sportovní družstvo mladých hasičů se pravidelně účastní mnoha atletických i hasičských soutěží.

Na Velké ceně okresu Vyškov sice obsadili hasiči z Hostěrádek-Rešova třetí místo, ale členu Jakubu Herzánovi se podařilo získat ocenění nejrychlejšího proudaře sezony. Místní mladí hasiči nejsou ale pouze sportovci. Podílejí se na brigádách, účastní se kulturních akcí a získávají odborné znalosti. Několikrát se mladí hasiči dostali až do celostátního finále výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí.

Byli u velkého požáru v Bzenci

Jednotka hasičů má za sebou řadů zásahů. „V létě hoří nejvíce travní porosty a obilí. Zásahy v členitém terénu pod Mohylou míru jsou velice náročné,“ vysvětlil starosta sboru Bell. Podle jeho slov jednotka vyjíždí také k požárům dopravních prostředků. „Mezi další složitější zásahy patřil například požár lesa v Bzenci nebo požár skládky v Kozlanech,“ doplnil Bell.

ADAM KOŠÍR

Řidič autobusu Petr Furch (na snímku vlevo) dostal u Okresního soudu v Blansku tříletý trest za usmrcení z nedbalosti a šest let zákaz řízení. Rozsudek není zatím pravomocný.
Řidič autobusu dostal tři roky. Za přejetí a usmrcení muže