„Způsobují pacientům utrpení a mohou je ohrozit i na životě. Proleženiny nejsou jen problémem českých nemocnic, ale jedná se o celoevropskou záležitost, na kterou je nutné klást velký důraz,“ informovala nemocnice na webu. V zařízení tomu věnují velkou pozornost. Na prevenci proleženin se podle nemocnice podílí celý ošetřovatelský tým svou svědomitou a profesionální péčí.