Jedná se o akce za stovky milionů, přičemž zdrcující většinu těchto peněz tvoří dotace. Pětaosmdesát procent uznatelných nákladů z unijních prostředků, pět procent ze Státního fondu životního prostředí.

Převážnou měrou o tom rozhodl Řídící výbor Státního fondu životního prostředí, který doporučil, aby projekty z Vyškovska schválilo ministerstvo životního prostředí. „Podpis ministra, výběrová řízení na zhotovitele, smlouvy s dodavateli, zajištění technického dozoru, to jsou už jen formální kroky. Záleží i na obcích, jak rychle se jim je podaří zvládnout. Odhaduji, že stavět by se mohlo zhruba za rok,“ informoval člen výboru a zároveň senátor za Vyškovsko Ivo Bárek.

Zprávu o tom, že přidělení dotace je už prakticky hotovou věcí, udělala radost třeba starostovi Habrovan Radoslavu Dvořáčkovi. Ten spolu s radními usiluje o stavbu čističky už dlouhá léta.

„Samozřejmě jsme strašně rádi. Chceme, aby byl místní potok v pořádku. To znamená zároveň čistý zámecký park, kterým protéká a jenž se snažíme rekonstruovat,“ svěřil se Dvořáček.

Není to ovšem tak, že obecní kasy nebude nová čistička a kanalizace něco stát. Právě naopak. Náklady budou i tak vysoké, bez dotací by ale byla tato zařízení jen nedostižným snem. „Kanalizace nás vyjde asi na devět a půl milionu korun. Možná si budeme muset vzít úvěr,“ objasnil habrovanský starosta.

Čističku v Habrovanech by navíc mohly využít i sousední Olšany, aspoň část vesnice. Obec už má pro ni vykoupené pozemky u zemědělského družstva. „Vše záleží na dohodě. Bylo by nutné vyjasnit, jak by se Olšanští na celkových nákladech podíleli,“ nastínil Dvořáček.