„Budova nyní z části slouží jako odloučené pracoviště naší Mateřské školy Zvídálek a z části jako byt zámeckého zahradníka. Provozu školky by se oprava vůbec neměla dotknout, bude pokračovat zcela běžným provozem," ujistila ředitelka mateřské školy Eva Jurásková.

Vymění také trámy

Rada města uzavřela smlouvu o dílo se vsetínskou stavební firmou a podle vedoucího městského odboru investic a rozvoje Petra Lokaje má přislíbenou dotaci na opravu z ministerstva kultury. „Dotaci bychom měli obdržet v červnu a o měsíc později by měly začít práce, které vyjdou asi na osm set padesát tisíc korun. Budou zahrnovat výměnu celé krytiny, laťování a všech klempířských prvků. Krom toho se obmění asi padesát procent trámů v krovu," popsal zásahy Lokaj.

Při vypracovávání projektu v opravě přizvalo město do budovy dendrologa, který na trámech v krovu udělal průzkum. „Přišel na to, že některé trámy jsou staré až tři sta let. To znamená, že původní krov se stavěl asi ve stejné době, kdy se děla zásadní přestavba slavkovského zámku do jeho dnešní podoby," upozornil Lokaj. Zahradnictví tedy patří k jedněm z nejstarších obytných budov ve městě.