„Vybudování jižní varianty je pro nás zásadní problém, o němž nejsme ochotni diskutovat. Důvodů je několik. Rozdělení katastru obce na dvě části, nešetrný zásah do krajinného rázu, přiblížení silnice k těsné blízkosti obce, napojení obchvatu nad křižovatkou za benzinovou stanicí Motrans. Ta by se ocitla v izolaci,“ objasnil střílecký starosta Milan Endlicher.

Doplnil, že zastupitelstvo obce jednomyslně schválilo severní variantu obchvatu. „Z našeho pohledu je vybudování severního obchvatu nejvýhodnější a také nejlevnější řešení,“ doplnil Endlicher.

Stejný názor jako Střílečtí má i většina brankovického zastupitelstva. Severní obchvat posvětily i Kožušice. Naopak starosta Malínek Jiří Bartošík by spíš přivítal, aby objížka vedla jižně od obce. Vyloženě proti severní variantě je řada obyvatel Brankovic, hlavně tamní občanské sdružení Branek. „Severní variantu obchvatu obce, kterou prosazuje rada a zastupitelstvo, považujeme za špatnou. Přes vesnici by částečně vedl sedmnáct metrů vysoký a tři sta padesát metrů dlouhý most. Jedna ulice by se ocitla pod ním. Největším problémem by byl hluk,“ shrnul Ivo Bílek z občanského sdružení Branek.

Ten doufá, že Střílečtí ještě z nekompromisního stanoviska sleví. „Ještě se není k čemu vyjadřovat. Studie jižní varianty obchvatu není hotová. Uvidíme, kde se podle ní má obchvat na „padesátku“ zase napojovat. Důležité je, že se o této možnosti vůbec diskutuje,“ řekl Bílek.