Další díly seriálu
Přírodní krásy Vyškovska najdete ZDE

Obec proslavenou nedávno filmem Muži v říji obklopuje také přírodní park Ždánický les. A nedaleko něj se nachází přírodní památka Hrubá louka.

Lokalita o výměře něco málo přes jeden hektar požívá ochrany od roku 1990. Rozkládá se zhruba dva kilometry jižně od obce. Cesta k ní vede podél Mouřínovského potoka, poblíž je zplanělý třešňový sad. Hrubou louku obklopují pole a Ždánický les.

Hrubá louka je vlastně zalesněná stráň ve strži, kterou označují čtyři tabule se státním znakem. Zabraňuje erozi půdy.

Přírodní památku tvoří vlastně řídký lesík tvořený hlavně borovicemi a břízami, ale také cennějšími listnatými dřevinami, jako je dub nebo habr. Na okrajích rostou i plané švestky, hrušně a jablka, což má velký význam hlavně pro ptactvo i další živočichy.

Nejcennější součástí lokality je společenstvo bylin takzvaného ponticko – pannonského typu. Jedná se hlavně o suchomilné členy z čeledi orchidejovitých.

Nejvýznamnější je střevíčník pantoflíček, dále tam roste kruštík širolistý, bradáček vejčitý, vstavač vojenský, vemeník zelenavý, pětiprstka žežulník, okrotice bílá a hlístník hnízdák.

Vyvinulo se tak cenné společenstvo, které ohrožují zejména agresivní náletové dřeviny, jako je třeba akát nebo jasan, případně trnka, hloh a různé keře, protože lesík musí zůstat prosvětlený, aby v něm mohly přežívat i květiny. Hrozbou je také intenzivní zemědělská výroba v bezprostředním sousedství, především používání pesticidů a hnojiv.

Vážení čtenáři, seriál Přírodní krásy Vyškovska najdete také v tištěné podobě každou středu ve Vyškovském deníku Rovnost.