V katastru obcí Drnovice, Habrovany, Ježkovice, Krásensko, Luleč, Nové Sady, Nemojany, Olšany, Podomí, Račice-Pístovice, Rupechtov a Studnice, které mikroregion tvoří, dobrovolníci zmapovali sedmaosmdesát studánek. Z nich je téměř polovina použitelných. Nejvíce se studánkám věnovali obyvatelé Olšan.

„Máme v plánu věnovat další obnově studánek pozornost, zejména v souvislosti s budováním cyklotras,” uvedl předseda svazku obcí, račický místostarosta František Vlk.

Zmapování studánek je výsledkem spolupráce s neziskovými organizacemi Barvínek Podomí, Drnka Drnovice a se střediskem ekologické výchovy Rychta Krásensko. S jejich pomocí místní prozkoumali nejen studánky, ale i mokřady, staré odrůdy jabloní a sakrální stavby.