Většina středních škol v regionu má pro budoucí studenty stále volná místa. Z různých důvodů se jim nepodařilo zaplnit stavy.

„Máme velkou nabídku oborů. Dopředu nevíme, o které bude opravdu zájem. V prvním kole se poptávka zřetelně ukáže. Například pro maturitní obor operátor jsme navýšili počty pro přijetí o dalších deset studentů. Ale o učební obory je podstatně menší zájem. To nezmění ani druhé kolo. Školy s výukou řemesel pomalu zanikají,“ vysvětlil ředitel rousínovského nábytkářského učiliště Vojtěch Bábek.

Přesto se ale stále najdou rodiče, kteří pro své dítě vybrali právě učební obor. „Dceru jsem dala do učení. Bude kuchařka a je spokojená,“ řekla Dana Vlášková z Vyškova.

Na Integrované střední škole ve Slavkově u Brna hledají hlavně budoucí prodavače. Ředitel Josef Smékal počítá do budoucna se zvýšením zájmu žáků. „Sleduji trh práce. Není už výjimkou, že velké obchody odmítají zaměstnat absolventy s maturitou a požadují výuční list,“ podotkl Smékal.
Existují školy, které zůstávají posledním místem výběru. „Odborné školy bojují o přežití. Hlásí se k nám málo žáků, máme velký problém s obsazením učiliště,“ tvrdí ředitelka Odborného učiliště v Račicích Libuše Hloušková.

I žáci na základních školách ve Vyškově plánují, že raději zkusí střední školu s maturitou, i když jejich vysvědčení na to nevypadá. Učební obory si nechávají jen pro případ nouze.

„O vyučené řemeslníky je stále zájem. Máme plno zakázek, ale obory jako malíř a švadlena jsme neotevřeli už tři roky,“dodává Hloušková.

Jinde vyučují jenom obory s maturitou, ale místa mají také volná. „Po prvním kole přijímacího řízení máme naplněný obor obchodní a zdravotnické lyceum. Očekáváme, co přinese druhé kolo. Zbývají nám volná místa zejména pro agropodnikání a zdravotnické asistenty,“ informovala zástupkyně ředitelky Střední školy zdravotnické a zemědělsko– ekonomické ve Vyškově Eva Novotná.

Střední odborná škola a učiliště v Sochorově ulici ve Vyškově hledá studenty i učně. Nabízí přes padesát volných míst.

„V letošním roce máme nejlépe obsazený obor strojírenství. Ve stavebnictví pozorujeme pokles uchazečů. Technické lyceum pro nezájem uchazečů neotevřeme asi vůbec. Stejný obor se objevuje na jiných školách, a tak nám vlastně přebírají uchazeče. O učební obory je tradičně menší poptávka, ale obráběč kovů je žádaný,“ podotkl ředitel školy Luděk Kotoulek.

Menší šance budou mít zájemci o studium na Obchodní akademii v Bučovicích. „První ročníky naplníme bez problémů. Uchazečů máme dostatek. Každoročně počítáme s tím, že někteří k nám přijdou právě v druhém kole. Nedostali se na gymnázia a my jsme pro ně škola podobného typu,“ vysvětlil ředitel Jiří Horák.

Ředitelé škol si stěžují, že velice podobné obory otvírá pravidelně několik škol. Žáci mohou volit ne podle zaměření, ale hlavně podle toho, jak náročné bude na škole studium. Ředitel Střední školy podnikání a cestovního ruchu ve Vyškově Miloslav Nekvapil upozorňuje na další neduhy u vyškovských středních škol. „Doplácíme na slabší komunikaci se základními školami, neinformují o nás své žáky,“ stěžoval si Nekvapil.


Čtěte víc v sobotním vydání Vyškovského Deníku

Lea Navrátilová