„Právě nás minul meteorit jen o tři kilometry! Při těsném průletu vesmírného tělesa na radaru jsem před očima už znovu viděl složitou opravu lodi při poslední kolizi, ale naštěstí nyní žádné nebezpečí nevzniklo. Zbytek posádky tedy může v kójích v klidu spát, zatímco se společně necháme unášet vesmírem dál,“ komentoval situaci jeden ze členů týmu Martin Čmela po noční službě na řídícím můstku.

EXPEDICE MARS

* Pět studentů tráví zhruba 101 hodin na 25 metrech čtverečních.
* Zkouší si každodenní život na palubě kosmické lodi i krize, které mohou nastat.
* Součástí mise jsou i vědecké experimenty.
* Jediným zprostředkovatelem kontaktu je řídící středisko, zadává také další pokyny.

Účastníci podléhají pečlivému výběru. „Simulaci proto předchází několik kol soutěže, v níž prověřujeme nejen znalosti, ale také jejich psychickou a fyzickou odolnost. Výslednou posádku vybíráme tak, aby se členové navzájem odborně doplňovali a aby spolu osobnostně vycházeli,“ vysvětlila koordinátorka soutěže Soňa Kernerová.

Mise je určená pro studenty středních škol ve věku od patnácti do osmnácti let. První tým hned ve čtvrtek výjimečně rovnou vystřídá nová pětičlenná skupina. Rozhodnutí organizátorů akce, se kterou se letos do vyškovské hvězdárny vrátili už po šesté, souvisí s dopady covidové pandemie. Návrat druhé posádky je v plánu na příští neděli. „První simulaci jsme zahájili minulou neděli ráno pro posádku Expedice Mars 2020, kterou jsme vybrali už minulý rok. Kvůli pandemickým opatřením si na svou misi museli několik měsíců počkat. Vystřídají ji studenti z Expedice Mars 2021. Napojení dvou různých misí za sebe je tentokrát pro náš technický a organizační tým neuvěřitelná výzva,“ zdůraznil vedoucí simulované mise Jan Jurica, který se akce sám účastnil už před sedmi lety.

V simulátoru najdou nováčci palandy i chodbu vedoucí na záchod i do koupelny. K dispozici mají také vědeckou laboratoř. „Před svým odletem odevzdávají telefony a ani z počítačů na misi se nemohou připojit na internet. Snažíme se, aby to bylo co nejreálnější,“ zdůraznil vedoucí mise.

Prostředkem ke komunikaci je řídicí centrum, kde je ale doručení správ zpožděné podobně jako při skutečné vesmírně misi. Podle organizátorů to posádku vede pouze k užší spolupráci při řešení každého problému nebo výzvy.

Náročnost simulace spočívá hlavně v dlouhém pobytu v uzavřeném prostoru. „Někomu to možná nepřipadá tak hrozné, ale zkuste si v prostředí bez oken a kontaktu se světem poradit s krizovou situací. Navíc má člověk pořád co dělat, protože pracuje na vědeckých experimentech. Má k tomu ještě služby na můstku, kde kontroluje pokračování letu, pravidelně cvičí, pečuje o rostliny v pěstitelském boxu a musí psát technické zprávy shrnující výsledky experimentů,“ dodal Jurica.

Organizátoři Expedice Mars pracují již na sedmnáctém ročníku akce. Mezi nepředvídatelné výzvy, kterým účastníci mohou čelit, řadí například i poruchy počítačů. Posádka například hned v pondělí řešila alarm a nutné opravy lodi. Na simulovaném povrchu Marsu pak dva členové odebírali vzorky půdy a provedli mapování okolí s pomocí fotografií nebo videa. Po celou dobu se i v provizorních podmínkách všichni drží role.