„S jejich pomocí chceme přiblížit zábavnou a zážitkovou formou techniku a řemesla také žákům základních škol,“ řekla manažerka projektu TAG Hana Křivdová.

Zkratka TAG znamená "Technology across generations". Učebny jsou součástí pět let trvajících změn, jejichž náklady umožňují pokrýt peníze z dánské nadace The Velux Foundations. Jde o desítky milionů korun, i když část nákladů hradí také Jihomoravský kraj. Společným jmenovatelem celého projektu je myšlenka vzdělávání mezi generacemi.

Ilustrační foto.
Skoro jako hub, lidé na Vyškovsku narazili na munici z války

První návštěvy dětí ze základní škol v nových prostorách se uskuteční ještě v termínech na podzim. „Je to výsledek dlouhodobé práce všech našich spolupracovníků. Chci jim poděkovat, protože bez nich by to nebylo možné,“ zdůraznil ředitel školy Petr Hájek.

Ačkoliv je po technicky zdatných lidech na trhu stoupající zájem, školy bojují o každého žáka. I proto se do zatraktivnění studia zapojila také firma BKR ČR. „Poptávka po absolventech na úřadu práce výrazně převyšuje nabídku. Školu jsme proto před několika lety oslovili ke spolupráci, je totiž naší společnou zodpovědností tuto situaci řešit,“ vzkázal ředitel společnosti Pavel Říman.

NOVÉ UČEBNY

Zahrnují učebnu robotiky a automatizace.

Otevřená je také multigenerační dílna.

Rozvoj umožňují peníze od dánské nadace.

Prostory navštíví i žáci základních škol.

Pávě jeho firma se do přípravy projektu přímo zapojila. Zmíněné trendy ale potvrzují i zástupci školy. „,V souvislosti s tím můžeme mluvit o určitém stereotypním vnímání řemesel a učňovských oborů. Na kvalitu pracovníků takových oborů přitom neustále narůstají nároky z čehož vychází i větší požadavky na vzdělání. Zaměstnavatelský sektor očekává od škol kvalitní pracovníky,“ konstatovala manažerka projektu TAG.

Mimo jiné s takzvanou multigenerační dílnou má škola v tomto směru velké ambice. „Základní školy jsou pro nás v tomto ohledu klíčové, ale budeme cílit také na děti ve školkách nebo dokonce také na širokou veřejnost. Podstatné přitom je, že se hlavně děti musejí s řemeslem nejdříve vůbec někde setkat. Když o řemeslu totiž nevíte, pochopitelně si ho jako své budoucí povolání nezvolíte,“ vysvětlovala Křivdová.

Atraktivitu zvyšuje četné zakoupené vybavení. Kromě výše zmíněného to jsou například 3D tiskárny, 3D brýle a skener, pětiosá bruska, ale i školní robot a virtuální svářečka. Škola ale nemíří pouze ven, ale také dovnitř. Průzkumy mezi studenty odpovídají na některé palčivé otázky ohledně zacílení výuky. Tu jim už nyní zpestřuje třeba rozšířená výuka technické angličtiny, nabídka odborných přednášek, exkurzí, stáží, ale také zavádění moderních technologii při výuce.

Dle svých slov chtějí iniciátoři projektu, aby se děti pro práci nadchly. Jednou z možností jejich motivace jsou příběhy úspěšných absolventů, kteří využili dovednosti získané ve škole a úspěšně se uchytili v různých oborech. Jejich první krátké medailonky již v tuto chvíli upoutávají pozornost potencionálních zájemců na webu školy.

Okamžitá pomoc kontaminované osobě.
Čelili smrtícímu nebezpečí: chemici z Vyškova pracovali se sarinem nebo yperitem

Ta má ve Vyškově už padesátiletou tradici. „Vznikla v roce 1968 jako učiliště, v té době působilo ve Vyškově hned pět různých středních škol. Postupným vývojem pak bylo v roce 2004 završeno sloučení se sousední podobně zaměřenou školou. Od té doby jsme absolvovali četné úpravy jako rozsáhlé zateplení pláště budovy a výměnu oken v letech 2013 až 2014,“ vzpomínal ředitel zařízení.

Z uplynulých let vyzdvihl zvláště modernizaci některých učeben a dílenských prostor za účasti regionálních firem. „Vznikly díky tomu takzvané barevné učebny, které jsou rozlišené podle barvy, která je pro konkrétní místní firmu typická. Přelomovým okamžikem pro nás pak před šesti lety bylo otevření víceúčelové dílenské haly zařízené s technologiemi, mezi které patří obráběcí lis, vodní paprsek nebo laser. Dnes jsme v naší historii zaznamenali další podobný mezník,“ prohlásil v pátek Hájek.

Přínosu školy si váží také město. „Tuto školu znám od svého dětství jako rodilý Vyškovák. Mnoho spolužáků se tady vyučilo a o jejich práci je dnes velký zájem. Rozvoj je jasně patrný a to je důležité. Všichni totiž víme, jak je těžké sehnat ve Vyškově řemeslníka,“ potvrdil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.