Studna už dlouhá léta neplnila svou funkci a byla ve špatném stavu. Vlhko silně narušilo kámen roubení, které předkové stavěli nasucho bez spojovacího materiálu. „Pod kamenným blokem chybí základy. Horní nástavec studny s pumpou pocházející z roku 1839 se nakláněl. Výhledově se mohlo stát, že by se propadnul do studny,“ vysvětlil restaurátor Jaroslav Budík, který s opravami začne hned poté, co studnu vyčistí hasiči.

Ti vynášejí v kýblech usazeniny. Původně památkáři předpokládali, že studna bude hluboká až osmnáct metrů. Podobně hlubokou studnu má totiž jeden z domů na náměstí. Hasiči ale narazili na dno už po sedmi metrech. Pravděpodobně nakonec dosáhnou hloubky jenom něco málo přes osm metrů.

Sedimenty nyní zkoumají archeologové. Zatím našli jen střepy, plechové hrnky, keramiku, železný šrot, vše novověké. Přesto doufají, že naleznou artefakty, podle kterých by zjistili, jak je studna stará. Odborníci předpokládají, že sloužila už ve středověku. „Je možné, že se náměstí dokonce stavělo kolem ní. Všechny sklepy jsou suché a přitom uprostřed je úžasný zdroj vody,“ řekl Budík.

Vodní pramen je tak bohatý, že při odčerpávání studny nestačilo čerpadlo s výkonem dvou set litrů za minutu, a tak hasiči museli použít čtyřsetlitrové.

Studna vypadá velmi neobvykle. „Od jejího vzniku se náměstí navýšilo, takže kamenný plášť končí dva metry pod dnešní úrovní náměstí. Později přistavěli jakýsi obdélník z cihel, kterým se studna zúžila. Lidé pro vodu sestupovali dolů po schůdcích,“ řekla archeoložka Muzea Vyškovska Klára Rybářová.

Jaká bude podoba studny po rekonstrukci, ale zatím není jasné. Pracovníci muzea zatím marně hledají dobovou rytinu nebo obrázek, kde by byla studna vyobrazená dříve, než dostala kamenný blok. „Pokud by se našel nějaký dokument, udělali bychom co nejvěrnější podobu připomínající původní stav. Pravděpodobnější ale je, že budeme muset po dohodě s památkáři vytvořit něco, co by odpovídalo podobě náměstí,“ prohlásil Budík.

Ten předpokládá, že město nakonec nechá studnu vyzvednout zhruba metr nad povrch a přikryje ji železnou kupolí z mřížoví.

Kamenný nástavec s pumpou a ozdobnou deskou s tesaným městským znakem, který zdobil náměstí doposud, pravděpodobně radnice nechá po dohodě s městskými architekty převést na jiné vhodné místo. Na náměstí by se totiž oba objekty nevešly.

Podle Budíka budou restaurátorské práce náročné. Nepředpokládá, že by se oprava dala stihnout do zářijových Dnů památek, jak město plánovalo. „Ačkoliv studna nepatří mezi evidované kulturní památky, je významným prvkem městské památkové zóny. Práce přijdou zhruba na tři sta šedesát tisíc korun, sto tisíci se podílí kraj,“ doplnila mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.