Vedení městyse nechalo vypracovat projekt na stavební úpravy. „Jde o komplexní výměnu vazby a střešní krytiny včetně zateplení půdního prostoru, obložení sádrokartonem a statického zajištění stropu. Účelem úprav je i rozšíření výstavních ploch o dalších sto osmdesát metrů čtverečních v půdním prostoru. Nynjší vazba a krytina je už ve velmi špatném technickém stavu,“ uvedl švábenický starosta Josef Kubík.

Stavební úřad Ivanovice na Hané úpravy odsouhlasil a teď už městysu zbývá jen sehnat potřebné peníze. „V současné době čekáme na vyhlášení dotačního titulu, abychom mohli požádat o podporu z Evropské unie,“ dodal starosta.

Se získáním dotace by měla pomoci najatá odborná firma z Brna, která vypracuje projekt na získání dotace z regionálního operačního programu Nuts II Jihovýchod.

Vlastivědné muzeum ve Švábenicích funguje už déle než jedenáct let. Muzejní budova z roku 1838 už toho má mnoho za sebou. Původně v ní sídlila škola, později sloužila jako klubovna Junáka, prodejna s textilem nebo jako nákupní středisko.

„Základy muzea položil František Hladký, který shromáždil dokumenty a exponáty od našich obyvatel. Jedná se o řemeslnické nářadí a vybavení venkovských domácností. Když mu zdravotní stav nedovolil v této činnosti pokračovat, práce na muzeu utichly. Až v roce 1995 rozhodlo vedení obce jeho myšlenku dokončit a muzeum zpřístupnit,“ připomenul historii objektu před časem švábenický kustod a průvodce Libor Pištělka.

V dnešní době je zaplněno přes deset muzejních místností. Na muzeum vlastivědné plynule navazuje muzeum kostelní s obrazy, plastikami, tisky a jinými předměty z minulosti kostela, fary i Švábenic.

Kromě stálých expozic muzeum nabízí celou řadu doprovodných výstav. Přes pětatřicet jich sestavil z vlastnoručně sesbíraných materiálů Pištělka. Ať už šlo o betlémy, lidové kroje, poutní místa, poštovní známky a další.

Od 3. května začne nová výstava, a to výtvarných prací dětí švábenických škol, která je zaměřená k blížícímu se výročí 840 let od první písemné zmínky městyse.