„Odstrojené stromečky patří pouze ke svozovým místům na tříděný odpad. V pátek Technické služby ukončí plošný svoz stromků. I po tomto termínu je ale lidé mohou odložit na několika vybraných místech. Konkrétně do velkoobjemových kontejnerů umístěných na severním konci ulice Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, na parkovišti pod hřbitovem a na konci ulice Špitálská,“ sdělili zástupci města.