Dokonce některé druhy motýlů přežívají pouze tam. Přírodní pozoruhodnosti doplněné paleontologickými nálezy vystavuje od včerejška svaz ochránců přírody Hořepník z Prostějovska, které s újezdem těsně sousedí. Výstava se koná ve vyškovském Muzeu Vyškovska do sedmadvacátého února od pondělí do pátku vždy od osmi do šestnácti hodin.

Vojenský újezd Březina je velmi rozsáhlý. Dá se říct, že zabírá zhruba třetinu vyškovského okresu. Přestože se na něm pohybují vojáci a vojenská technika, díky své uzavřenosti pro běžné návštěvníky se tam daří i chráněným druhům. „Újezd Březina měří zhruba sto devětapadesát kilometrů čtverečních. Příroda je díky omezenému přístupu lidí skutečně mimořádně zachovalá. Armáda poskytuje dost peněz na to, aby se prostředí kvůli činnosti vojsk nezhoršilo. Zvlášť o botanicky zajímavá území se dobře staráme,“ uvedl přednosta újezdu Ján Roubal.

Výstava na fotografiích představí přírodu tohoto významného biocentra. „Chceme ukázat, že přírodní bohatství na tomto území vojenskou činností netrpí. Naopak spolupráce újezdního úřadu, Vojenských lesů Plumlov, Agentury ochrany přírody a krajiny i členů Svazu ochránců přírody zaručuje zachování biodiverzity,“ řekl předseda základní organizace svazu ochránců přírody Hořepník Prostějov Jaroslav Podhorný. Ten výstavu vyškovskému muzeu nabídnul.

Výstava zachycuje mnoho vzácných druhů, které se jinak v okolní krajině vyskytují málo, nebo vůbec. Doplněná je expozicí jedinečných paleontologických nálezů Vladimíry Jaškové z Muzea Prostějovska a dalšími zajímavostmi z živé i neživé přírody.

Organizace Hořepník je zaměřená hlavně botanicky. Jejím cílem je naplňovat ochranářské heslo „Poznej a chraň!“ Mimo jiné spolupracuje na návrzích na ochranu biodiverzity, tedy biologické rozmanitosti v újezdu Březina.

Postupně se jí podařilo zmapovat květenu Prostějovska a často zajíždí i do oblasti Vyškovska a Bučovicka.