„Náš svět už není zdaleka tolik pravoruký jako dříve. Dnes naši školáci používají například nůžky nebo počítačové myši pro leváky a rozhodně se nikdo nesnaží změnit leváka na praváka,“ zdůraznila Babicová.

Snahy o přeučování se v minulosti neobešly bez následků. „Napáchaly spoustu škod především na psychice přeučovaných žáků. Vítáme přitom snahy výrobců, kteří v současnosti nabízejí širokou škálu tužek, pastelek, nůžek a dalších pomůcek pro leváky,“ komentoval ředitel Základní školy Purkyňova ve Vyškově Luděk Höfer.

Takovým dětem se dnes na školách snaží vytvořit ideální podmínky pro bezproblémové zvládnutí výuky. „Už při tvorbě samotného zasedacího pořádku v jednotlivých třídách dbáme na to, aby vedle sebe sedící děti psaly buď stejnou rukou nebo tou, která je blíže k uličce mezi lavicemi. Jinak by měly při psaní potíže,“ popsala Babicová.

Podobně k tomu přistupují i jinde v regionu. „Nyní se ve všech ohledech respektuje individualita každého žáka. Totéž se týká i leváků. Dostupné pomůcky přitom mohou využít nejen školy, ale i rodiče žáků,“ doplnil ředitel vyškovské Základní školy Letní pole Jiří Sochor.

Možné problémy se přitom často netýkají pouze psaní. „Obtížné to mají zejména učitelé pracovních činností, když vysvětlují dětem jak držet jednotlivé nástroje. Je potřeba určité zručnosti, aby učitel pravák dokázal žákovi levákovi názorně předvést správné uchopení nástroje,“ vysvětlila Babicová. Byť je sama pravačka, moc dobře ví, jak je obtížné používat druhou ruku. „Znám to z vlastní praxe, kdy jsem mnoho let učila šití a díky tomu dnes zvládnu i vyšívací stehy oběma rukama,“ dodala ředitelka slavkovské základky.