Úleva od poplatku zůstává na polovině této částky. Splatnost je do konce dubna, včas nezaplacené poplatky se mohou až ztrojnásobit. Dluh poplatníků v současnosti přesahuje pět a půl milionu korun. „Nedoplatek u některých dlužníků trvá bohužel už od roku 2002 dosud a stále jej každý rok za nezaplacení v termínu navyšujeme,“ uvedl místostarosta města Josef Kachlík.