„V renesančním zámku máme slavný Zaječí sál s freskami zajíců, kteří ovládli svět. Vedou válku se psy, ovládli lidi. Tento sál je poměrně známý, jeho fotku obsahují mnohé učebnice dějepisu. Proto jsme si za náš symbol vybrali právě zajíce,“ uvedl pracovník bučovického Informačního a turistického centra Josef Bouda.

Keramickou sošku maskota vytvořili žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Bučovice Michaela Fišerová, Lenka Tesařová, Libor Krejčí a Šárka Kolářová.

Jeho perníkovou podobu, kterou budou pracovníci města rozdávat při nejrůznějších kulturních událostech, napekly děti z bučovického Domu dětí a mládeže.

Symbol se podle něj stane kulturně výchovnou pomůckou všech odborů Městského úřadu v Bučovicích při práci s mládeží, při realizaci kulturních akcí, při akcích podporujících prevenci kriminality mládeže a při propagaci města Bučovice.