Stavba nové ozvučené informační tabule, která má nahradit stávající informační tabuli před drogerií u vyškovkého Masarykova náměstí, se nelíbí majiteli domu, ve kterém drogerie sídlí. Luboš Vymazal, kterému budova naproti Besednímu domu patří, je totiž přesvědčený, že tabule drogerii cloní a její přesunutí o několik metrů dál situaci nevyřeší.

Současná tabule s mapou a dalšími turistickými informacemi stojí před prodejnou už deset let. V té době ovšem ještě dům nestál. „Na začátku letošního roku ceduli vypršelo desetileté povolení. Město přijalo už loni územní rozhodnutí, které ji umožňuje nahradit novou tabulí umístěnou o několik metrů dál,“ podotkl Vymazal.

Tím se však podle Vymazala problém jen přesune před vedlejší obchod. „Jeho nájemce mi už naznačil, že v takovém případě nebude mít o nájem prostor dále zájem,“ uvedl Vymazal, který se proti rozhodnutí města odvolal ke krajskému úřadu.

Radnice však Vymazalův názor odmítá. „Umístění tabule u sloupu veřejného osvětlení v Husově ulici ničemu nebrání. Nová tabule už nebude v bezprostřední blízkosti vstupu do prodejny drogerie,“ uvedla mluvčí vyškovské radnice Dana Bednářová.

Podle Vymazala to ale není řešení. „Údajné řešení radnice spočívá v posunutí cedule asi o metr a půl dál od budovy. To ale situaci jen zhoršuje, a ne řeší,“ oponoval Vymazal. Podle něj se navíc zúčastněné strany v minulosti ústně dohodly, že se tabule po vypršení povolení přesune před Komerční banku do prostoru poblíž veřejné zeleně.

Město však argumentuje, že přesunutí na jiné místo nebylo možné. „Firma, která ozvučenou informační tabuli vlastní, požadovala místo, kudy podle jejích průzkumů proudí nejvíce lidí. Většina z navržených míst však buď nevyhovovala požadavkům městských architektů, nebo se objevily další objektivní důvody, které umístění cedule bránily,“ řekla Bednářová.

Výsledné řešení je tak podle ní jediná přijatelná možnost. „Při hledání možností se celá záležitost zúžila na místo několik metrů od stávajícího umístění tabule, a to ke sloupu veřejného osvětlení. To bylo jediným průsečíkem požadavků firmy a městských architektů,“ vysvětlila Bednářová.

Vyškovský stavební úřad vydal už na konci loňského roku k plánované stavbě nové tabule územní rozhodnutí. Proti tomu se ovšem majitel odvolal u krajského úřadu. „Odvolání projedná kraj v zákonem stanovené lhůtě, to znamená nejpozději do 18. března,“ potvrdil mluvčí kraje Petr Holeček.

Vymazal v odvolání s odkazem navrhuje zrušit rozhodnutí o umístění stavby. „Skutečně existuje možnost, že krajský úřad zruší rozhodnutí a zastaví územní řízení. Je potřeba ovšem zdůraznit, že je to velmi nepravděpodobné. Jednalo by se totiž jen o situaci, kdy napadené rozhodnutí nemohlo být vůbec vydáno kvůli rozporu s právními předpisy,“ doplnil Holeček.

Do doby, kdy Jihomoravský kraj o odvolání majitele budovy rozhodne, je tak přesunutí tabule pozastaveno.

Vymazal navíc podle svých slov nechápe, proč je informační tabule v místech, kde turisté nemohou zaparkovat. „Informační tabule bývají většinou přímo na parkovištích a podobných prostranstvích, aby turista mohl hned po výstupu z auta zjistit, kudy se má vydat. V tomto místě nemá cedule z turistického hlediska opodstatnění a jde tedy jen o reklamní zařízení,“ upozornil Vymazal.

Podle radnice je tabule ovšem turisticky cenná. „Město Vyškov by rádo ozvučený interaktivní panel ve městě mělo, jde o zajímavý projekt, který slouží turistům a obyvatelům města a který město téměř nic nestojí, protože drtivou většinu nákladů nese dodavatel. Právě kvůli těmto nákladům má ale právě konkrétní požadavky na umístění,“ vysvětlila mluvčí Bednářová.

Na parkoviště prý ozvučená tabule nepatří. „Pro parkoviště a jiná místa jsou určené jiné tabule a orientační plány, a ne ozvučený multimediální panel. Na mnoha parkovištích také už orientační tabule jiného typu umístěné máme,“ dodala mluvčí.

Informační tabule před drogerií umožňuje návštěvníkům navolit si jednotlivá místa a památky, kam se chtějí podívat. Namluvený komentář jim pak o vybraných místech řekne zajímavosti a další informace.