Přes jedenáct tisíc registrovaných čtenářů je v současné době na Vyškovsku. Přestože by se číslo mohlo zdát vysoké, hlavně obecní knihovny příliš spokojené nejsou a snaží se hledat cesty, jak přilákat nové a udržet si stávající návštěvníky.

Nepříliš obvyklou službu proto nedávno zavedla Obecní knihovna v Křenovicích. „Lidé, kteří k nám nemůžou ze zdravotních důvodů přijít, mají možnost požádat o přinesení knih až domů. Snažíme se tak reagovat na současné potřeby čtenářů. Naše knihovna měla nejdelší otvírací dobu široko daleko. V dopoledních hodinách ji ale téměř nikdo nevyužíval. Rozhodli jsme se proto služby trochu pozměnit," potvrdil starosta Křenovic Jaromír Konečný.

Lidé v důchodovém věku jsou totiž podle něj nedílnou součástí klientely knihovny. „V současné době se důraz na zajištění kvalitních služeb pro starší ročníky zvyšuje a takto jde naše knihovna s dobou. Služba je ale zavedená teprve krátce, tak nevím, do jaké míry ji místní využívají," uvedl Konečný s tím, že zatím nikdo donáškové služby nevyužil. „Ze zkušenosti z Vyškova však víme, že než si lidé na službu zvyknou, nějaký čas to trvá. Chystáme ale další informační akci, díky níž chceme informaci dostat mezi obyvatele," ujistila vedoucí křenovické knihovny Lucie Zourková.

Největší výzvou pro knihovníky však v současné době nejsou staří lidé. „Řekl bych, že klienti knihovny jsou poměrně rovnoměrně rozvrstvení do všech věkových skupin, největší důraz ovšem klademe jednoznačně na nejmladší. To, že děti k četbě zrovna netíhnou, totiž u nás platí jako všude jinde. Nalákat se je snažíme několika způsoby. Organizujeme různé akce, které by mladé mohly zajímat. Také se snažíme, aby knihovna byla co nejaktuálnější. Snažíme se proto, aby mohla sloužit jak účelům studijním, tak pro zábavu. Nároky nejsou v dnešní době zrovna nízké," popsal křenovický starosta.

Výměna knih

Pomáhají i takzvané výměnné fondy. „Jde o soubor knih, který se mezi knihovnami stěhuje tak, aby ho dostalo co nejvíc čtenářů," popsala zástupkyně ředitele Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově Jaroslava Barová. Lákadla však můžou být i jiná než bohatý program. „Loni jsme udělali akci, kdy bylo možné se do knihovny nechat zaregistrovat zdarma. Díky tomu nám stoupl počet registrovaných čtenářů meziročně ze sto sedmaosmdesáti na tři sta čtyřicet. Ne všichni se stali častými návštěvníky, některým ale tento impuls stačil. U nejmladších se vztah ke knihám snažíme budovat třeba v rámci akce Pasování na čtenáře, které děláme u žáků prvních tříd v místní škole," zmínila Zourková.

Že získat pro knihovnu čtenáře není snadné, potvrdila i Věra Paterová z Obecního úřadu v Němčanech. „Řekla bych, že počet čtenářů je pořád stejný. Někdo se přidá, jiný odpadne. Zajistit nárůst by asi vyžadovalo značné úsilí, které teď stěží můžeme vynaložit. Knihovnu máme otevřenou jeden den v týdnu a současné poptávce to bohatě stačí. Hojně ji využívají maminky na mateřské dovolené," podotkla Paterová.

Nejrůznější způsoby, jak počet čtenářů zvýšit a zlepšit služby, obecní knihovny projednávají jednou za půl roku na okresním setkání v knihovně v okresním městě. Jedno z nich se uskutečnilo ve čtvrtek. „Pracovníkům z menších knihoven se snažíme předat nejdůležitější informace a novinky z oblasti knihovnictví. Projednáváme také plán činnosti. Nyní se snažíme vytvářet tlak na to, aby se knihovny staly v obcích i kulturními centry. To by mohlo lidi nalákat," komentovala Barová.

Počet čtenářů v okrese se podle ní nemění. „Je jich stabilně asi jedenáct tisíc čtyři sta. Výrazně však roste počet výpůjček, pravděpodobně v důsledku vyšší ceny knih. Knihovny v regionu obslouží přes dvě stě osmdesát tisíc návštěvníků ročně," vyčíslila Barová.