O tom, jestli se sousoší nazvané Větrný prach změní ve skutečný prach pískový, se dohadují úředníci se společností Fenstar. Po čtyřech letech černá stavba stále ještě stojí a společnost mobilizuje právníky na její záchranu.

Podle zástupců firmy je sousoší u Hodějic neškodné umělecké dílo. Mělo být ozdobou nového areálu firmy. Jenže stojí o pár metrů blíž silnice, než by mělo. Slavkovský stavební úřad proto rozhodnul o odstranění stavby. Fenstar se ale odvolal. Nastaly tahanice na kraji i ministerstvu. Případ řešil i soud.

V tuto chvíli má vedení firmy v rukou dvě naprosto protichůdná rozhodnutí. „Na jedné straně jsme u krajského soudu v Brně vyhráli a dostali zrušení rozhodnutí o odstranění stavby. Na druhou stranu jsme téměř ve stejné době dostali zprávu od městského soudu v Praze. V té se říká, že policie neudělí výjimku umístit sousoší v ochranném pásmu komunikace,“ krčí rameny hlavní ředitel Fenstaru Dušan Kadrnožka. O tom, co bude dál, se bude prý muset poradit se svými právníky.

Slavkovský stavební úřad se zatím k posunu v případu vyjádřit nemohl. „V tuto chvíli nemáme žádné podobné rozhodnutí soudu v rukou. Pravděpodobně neuplynula ještě zákonná lhůta k doručení,“ myslí si tajemník Městského úřadu ve Slavkově u Brna Pavel Dvořák.

Nicméně policii sousoší stále velmi vadí. „Stavba stojí v rozhledových polích křižovatky a navíc může odpoutat pozornost řidiče v místech silnice, kde je nebezpečný provoz,“ zopakoval důvody Ľubomír Jacko z vyškovského dopravního inspektorátu.

Společnost Fenstar si ale před časem nechala vypracovat posudek Centra dopravního výzkumu. Ten tvrdí, že stavba negativní vliv na bezpečnost silničního provozu nemá. Podle něho se naopak na komunikaci vyskytuje mnoho jiných objektů, které odvádějí pozornost řidičů a je žádoucí je odstranit.

Podobný názor mají i řidiči. „Když jsme jeli do Hodějic, popsali nám známí cestu tak, že máme za sousoším odbočit. Nakonec jsme ale sochy úplně přehlédli. Naše pozornost se soustředila na nápadný poutač benzinky,“ řekla například Eliška Fialová z opačného konce okresu.

Sousoší přijel do Hodějic na pozvání francouzského majitele společnosti vytesat umělec z Francie Henri-Patrick Stein. Monument nazval umělec Větrný prach. Stojí u silnice z Brna do Uherského Hradiště u odbočky na Hodějice. Zástupci firmy přiznali, že stavbu postavili načerno.

Netušili prý, že i kvůli stavbě sochy se musí žádat stavební povolení. „Jakmile jsme zjistili, že je nutné, požádali jsme o zpětné vydání,“ řekl tehdejší manažer Rostislav Procházka. Úředníci však přišli na to, že socha vznikla v silničním ochranném pásmu a nastal tak kolotoč úředních jednání.

V případě, že by musela firma sousoší odstranit, znamenalo by to nejspíš jeho demolici. Přemístit třímilionovou skulpturu by totiž podle pracovníků Fenstaru vyšlo hodně draho, navíc by se křehký pískovec stejně poškodil.