Výstavu věnovanou Marii Pachtové lze už nyní navštívit ve vyškovském infocentru na Masarykově náměstí. Příležitost potrvá až do příštího týdne. „Na jednom místě lidé naleznou krásno, moudro a dobro. Najdou také lásku k domovu, dětem a rodnému kraj. Pochopí celoživotní lásku k hanáckým zvykům a tradicím, hanáckému nářečí a kroji, ale především k hanáckým kraslicím,“ vyjmenovala Štěrbová.

Pátého listopadu oslaví narozeniny čestné obyvatelky Vyškova účastníci akce na Hanáckém statku v ZooParku. Slavnostně tam v patnáct hodin odhalí lavičku tetičky Pachtové, kterou vyrobil zdejší umělecký sochař a řezbář Tomiš Zedník. Návštěvníci zoo si na ní posedí před statkem. „Paní učitelka vždy prohlašovala, že čas je pouze tím, čím ho naplníme. A věřte, že ona ho naplnila měrou vrchovatou,“ ocenila přínos významné rodačky Štěrbová.

Soubor vznikl ve Vyškově před dvaapadesáti lety, jeho zřizovatelem je nyní Městské kulturní středisko. „Klebetník je taška k ženskému hanáckému kroji a protože jsme malý soubor, říkáme si Klebetníček. Našimi členy jsou děti od tří do patnácti let. Seznamují se s říkadly, dětskými hrami, písněmi, tanci a výročními zvyky, které zprostředkovaně předvádějí divákům a posluchačům,“ vysvětlovala před časem Marie Pachtová.

S dětmi navštěvovala četné folklórní festivaly a přehlídky mimo region. „V našem souboru vedeme děti k tomu, aby poznaly, pochopily a také porozuměly lidové kultuře a lidové tradici, kterou nám zanechaly předešlé generace. My jejich odkaz poznáváme, udržujeme a rozvíjíme,“ dodala oslavenkyně.

I když už se souborem nevystupuje, stále má o jeho aktivity zájem. „Při každé mé návštěvě jí předávám informace, kde jsme vystupovali a jak to dopadlo. Také ji donáším pro radost pár fotek,“ prozradila Štěrbová.

Mezi největší osobnosti regionu zařadila Pachtovou také vyškovská starostka Karin Šulcová. „Tato dáma si zaslouží obrovský obdiv a uznání za celoživotní přínos v uchovávání a předávání hanáckých tradic dalším generacím. Neúnavně obohacovala kulturní život ve Vyškově, je autorkou knih o hanáckém folkloru, přednášela na odborných konferencích o Hané, účastnila se mnoha folklorních festivalů,“ zdůraznila Šulcová.

Vyzdvihla i další aktivity. „Přímo mistrovská byla její práce se slámovou intarzií, výrobou tradičních hanáckých kraslic zdobených slámou naše město a region reprezentovala a proslavila. Paní Pachtovou se město Vyškov právem pyšní. Já se velmi těším, až se u příležitosti oslavy jejího jubilea společně setkáme a budu jí moci popřát osobně,“ prozradila starostka.