Jak Pacnerová tvrdí, dopis měl být dodatkem místního zpravodaje, který v Lovčičkách vychází v ročním intervalu. „Zatímco v jiných vesnicích se v něm lidé dozvídají, jak obec hospodaří a kolik co stálo, my jsme v něm tyto informace nenašli. Vydání nicneříkajícího zpravodaje byly jen další vyhozené peníze,“ poukázala Pacnerová.

Bartoš nesouhlasí. „Zpravodaj má sloužit hlavně obyvatelům obce, aby se dozvěděli o činnosti spolků a dobrovolných skupin. Stojí v něm, co se obci podařilo za uplynulý rok. Nemá sloužit jako obhajoba hospodaření obce. To je veřejná informace, která je včetně rozpočtových opatření zveřejňovaná na úřední desce. Hospodaření navíc podléhá dvakrát ročně auditu,“ řekl.

Z právního rozboru· …je ohrožována jeho (starosty Martina Bartoše – pozn. red.) čest, důstojnost a soukromí.
· Doporučujeme bránit se proti osobním útokům (zadlužený starosta, hulvát, klientelismus v zakázkách).
· V jednání spatřujeme trestný čin pomluvy.
Zdroj: právní rozbor z 29. ledna 2018


Proti informacím v dopise, který má redakce Deníku Rovnost k dispozici, se proto rozhodl bránit právní cestou. „V dopise je v závěru uveden jeho cíl. Poškodit mě i zastupitelstvo v nadcházejících komunálních volbách. Uráží mě i zastupitelstvo, uvádí nepravdivé informace o tom, že špatně hospodaříme. Nechal jsem si vypracovat právní rozbor a rozhodl se, že podám trestní oznámení pro pomluvu. Chci jít příkladem ostatním starostům. Za to, že stojíme ve vedení obce, bychom neměli být hned kriminalizovaní,“ odvětil Bartoš.

Pacnerová ovšem tvrdí, že v tomto případě je obrana právní cestou bezvýznamná. „Každý obyvatel se může obrátit na Ústavu a Listinu základních práv a svobod. Pokud člověk zastává funkci a rozhoduje o lidech, musí do určité míry snést názory, kritiku a důstojně čelit problémům, které nastanou, ne aby na obyvatele podával trestní oznámení. Tento postup je ten nejpodlejší, který znám. V dopise neosočuji nikoho, že by zpronevěřil peníze z rozpočtu. Poukazuji na to, že starosta je špatný hospodář. Dopis neměl adresáta, nebyl doručen úředně ani poštou a neobdrželi ho lidé, kteří se s ním dnes ohání,“ řekla žena.

Bartoš však nevidí problém v kritice. „Konstruktivní a věcná je přínosná pro každou stranu, to se ale v tomto případě nestalo. Nechť rozhodne soud,“ uzavřel.

Za svými tvrzeními si však Pacnerová stojí. Některé informace prý získávala dotazy přímo od starosty po e-mailu. „Další vyplývají z osobních zkušeností. Můžu předložit žádosti, petice a jiné listiny podané na úřad, ke kterým jsem dosud nedostala písemné vyjádření. Ostatní záležitosti, například to, do čeho se zbytečně investovalo, jsou prokazatelné,“ podotkla.

Dopis četl například obyvatel Lovčiček Jiří Simandl. Nezamlouvá se mu. „Snaží se manipulovat obecným míněním v obci pomluvením všeho, co se v ní za poslední dobu událo. Není toho málo. Na nové workoutové hřiště si chodí hrát dcera, nový chodník využívám já. A díky ekologickému programu je jednoduché třídit odpad a zbavovat se bioodpadu. Autorku neznám a snad to tak i zůstane,“ byl pohoršený.