Nerostné bohatství Ždánického lesa přináší už dlouhá léta zisky těžebním firmám i obcím. A zdaleka není vyčerpané. Poblíž bučovické místní části Kloboučky vyrostl další vrt. Stavební úřad v Bučovicích už povolil jeho zapojení.

„Nyní v Kloboučkách řešíme přechod pozorovací sondy v těžební. Potvrdila se tam existence ropného ložiska. Za čas bude následovat samotná komerční těžba,“ informoval mluvčí společnosti MND, známé spíš pod starším názvem Moravské naftové doly, Dan Plovajko. O jak velkou zásobu ropy se v Kloboučkách jedná, zatím nechtěl říct.

Stavba, která se nachází nedaleko silnice spojující Bučovice se Ždánicemi, by neměla mít negativní vliv na životní prostředí. „Z ekologického hlediska by mohly hrozit především problémy s podzemní vodou. V této lokalitě je ale vše v pořádku,“ uklidnil vedoucí odboru životního prostředí v Bučovicích Miloslav Babyrád.

Na úspěších těžební společnosti vydělávají i obce. Už samotný výzkum obohatil pokladnu Bučovic díky příspěvkům MND. V případě samotné těžby k nim přibude i provize z těžby. „O její výši rozhoduje Báňský úřad v Brně, a to dle vytěženého množství,“ vysvětlil vedoucí bučovického ekonomického odboru Jaroslav Šubrt.

Bučovičtí mohou doufat, že se jedná o větší naleziště. Z daně z dobytých nerostů ve výši pěti procent připadá pětasedmdesát procent právě na samosprávu.

O výhodách spolupráce s naftaři se přesvědčila i obec Mouřínov, kde se nacházejí ložiska zemního plynu. Vesnice už třikrát dostala příspěvek ve výši padesáti tisíc korun. Za něj její vedení nechalo vybudovat dětské hřiště a vysadit zeleň. „Ročně pak těžební společnost přispívá asi osmdesáti tisíci korunami. Samotný výnos z těžby se liší podle vytěženého množství plynu. Bývá však obvykle vyšší než milion korun, někdy se pohybuje i kolem dvou milionů ročně,“ vyčíslil mouřínovský starosta Vladislav Horák. Doplnil, že těžaři také zpevnili lesní a polní cesty v okolí.

Některé obce proto doufají, že budou mít stejné štěstí, jako Mouřínov nebo třeba Nevojice. „Nález alespoň menšího ložisko ropy nebo plynu by nás samozřejmě moc potěšil,“ potvrdil třeba starosta Uhřic Jaromír Handl. Poukázal přitom na stejnojmennou obec na Hodonínsku, která za provize z těžby vybudovala i sjezdovku.

Každopádně další nálezy surovin na Bučovicku nejsou vyloučené. „V současné době se v okolí Bučovic nachází šestnáct sond. Z toho devět ropných a sedm v nalezišti plynu. Sonda v Kloboučkách je tak celkově již sedmnáctou, desátou ropnou,“ vyjmenoval Plovajko.

LUKÁŠ JAHODA