„Někdy ve třicátých letech vybudovali Němci tři věže pro uskladňování siláže na krmení pro dobytek. Jenže hned v prvním roce jim všechno zamrzlo, takže je přestali využívat. Začaly chátrat, spadly jim střechy," přiblížil starosta Lysovic Zdeněk Gryc. Využívané pak byly ještě jednou. V dobách komunismu a těsně po revoluci sloužily ke skladování. V současnosti do jejich 21 nezastřešených skruží prší. A voda pak vytéká ven.

V té, která je nejblíž obci, navíc stojí voda kontaminovaná nebezpečnými látkami. „Někdo do ní něco vyléval, nejspíš hnojiva. Nechali jsme si udělat vzorky, jestli by šlo vodu odčerpat a vypustit do čistírny odpadních vod nebo na pole. Jenže zpráva tvrdí, že hodnoty některých ukazatelů vykazují znečištění přesahující kanalizační řád stokrát až tisíckrát. Čistírna tak není schopná odpadní vody zneškodnit," poukázal Gryc.

Vzorky obec nechala vyhodnotit v roce 2002 a následně o deset let později. „Je zajímavé, že do věží neustále prší a přitom je voda v nich dál tak znečištěná," kroutil hlavou.

Staré silážní věže v Lysovicích už roky nikdo nepoužívá. Jedna obsahuje kontaminovanou vodu. Hrají si v nich děti.

Obyvatele Lysovic Zdeňka Mrázka trápí zejména zápach, který je prý nesnesitelný. „Samy o sobě mi věže až tak nevadí. Ale v létě hrozně smrdí. Jsou v nich pozůstatky z hnojiv. Na druhou stranu ale nejsou až tak škaredé. Třeba při pohledu z vrchu, na leteckých snímcích to vypadá moc hezky," usmíval se Mrázek.

Stavby ale skýtají i další rizika. Chybí jim zabezpečení. „V místě si hrají děti, a kdyby do vody někdo spadl, může se klidně utopit. Proto jsme se rozhodli, že věže zbouráme. Na přelomu března a dubna mají být vypsané dotační tituly z Operačního fondu Životní prostředí na likvidaci starých ekologických zátěží," informoval o záměru starosta.

Proti zbourání rozhodně nebude nic namítat Soňa Bačovská. „Jsou zbytečné. Navíc kolem nich skutečně běhají děti, takže proti likvidaci nic nemám," podotkla žena.

Jako by neexistovala

Jediné, co může plánované bourací práce zkomplikovat, je fakt, že dvě stavby obci nepatří a má k nim pouze uživatelské právo. „Další navíc není zapsaná vůbec, jako by neexistovala," podotkl Gryc.

Podle zjištění Vyškovského deníku Rovnost jsou v katastrální mapě evidované jako zemědělské stavby jen dvě věže blíž k vesnici. O poslední se mluví jako o zastavěné ploše a nádvoří.

Vlastníkem věží je podle ředitele brněnského Územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Iva Popelky stát. Právo hospodaření má vesnice. To by ale chtěl úřad změnit. „Nemovitosti majetkoprávně šetříme, po ukončení předpokládáme, že nám bude přiznaná příslušnost s nimi hospodařit. Informace o tom, že by se v silážních věžích měly vyskytovat nějaké jedovaté látky, nemáme," zmínil Popelka.

Staré silážní věže v Lysovicích už roky nikdo nepoužívá. Jedna obsahuje kontaminovanou vodu. Hrají si v nich děti.

Jeho tvrzení je však v rozporu přinejmenším v tom, že současná snaha vedení obce není žádnou novinkou. Zájem o jejich likvidaci trvá roky. „Jsem třetím nebo čtvrtým starostou, který věc řeší. Stavební úřad nám ale bourání nepovolil s tím, že nemůžeme zbourat to, co není naše. Tak jsme je chtěli převést do svého vlastnictví. To jsme si pak rozmysleli. Proč vlastnit takovou katastrofu? Chtěli jsme, ať se postará stát. Jenže ten neudělal nic," upozornil Gryc.

Řídí se katastrem

Sází právě také na uživatelské právo. „Tak je to v katastru a to by nám mohlo stačit. Pokud nedostaneme dotace, budeme tlačit, ať s tím stát něco udělá, ať si to zbourají na vlastní náklady," zdůraznil.

Na úřadě už chystají kvůli žádosti o dotaci veškeré podklady včetně vyhodnocení vzorků vod. „Uvažujeme samozřejmě i nad tím, co bude na jejich místě. Přemýšleli jsme nad oddechovou zónou, víceúčelovým parčíkem s lavičkami, stromy i pískovištěm pro děti," naznačil Gryc.

Podle nacenění z roku 2002 by zbourání, likvidace a vybudování parčíku vyšlo asi na dva miliony čtyři sta tisíc korun. „Dnes už jsou ceny úplně někde jinde. Počítám s rozpočtem okolo tří milionů korun. Proto žádáme o dotace. Vše bychom chtěli stihnout ještě letos. I když na parčíku netrvám. Máme v plánu také jiné investiční akce, takže s ním klidně vyčkáme do příštího roku," doplnil šéf úřadu.