„Návrh úpravy provozu se dotýká zájmů žadatele, tedy obce, vlastníka sousedící nemovitosti, na níž mají být umístěné dopravní značky, i kteréhokoliv účastníka silničního provozu. K návrhu se můžou dotčené osoby vyjádřit do zhruba poloviny července,“ uvedl ve veřejné vyhlášce vedoucí vyškovského odboru dopravy Petr Buchta.

Změna má vést k usměrnění provozu a zlepšení orientace na křižovatkách.