Stejně jako loni dosáhly Topolany na druhou příčku. „Zelenější“ úřadování ocenila odborná porota jen v Hýslech na Hodonínsku. Celkem v soutěži zabojovalo devětadvacet přihlášených úřadů.

Zapojit se do soutěže bylo snadné. „Princip klání spočíval v zodpovězení otázek, které porotcům posloužily jako základní kritéria pro vyhodnocení soutěže,“ vysvětlil ředitel Krajského úřadu Jiří Crha.

Obecní úřady se pochlubily, jestli třídí odpad, používají recyklovaný papír nebo třeba podporují své zaměstnance a obyvatele v jízdě na kole.
Topolany navíc jako ostatní ostřílení soutěžící z předchozího ročníku musely představit další zelená opatření, která plánují v horizontu dvou let.
Krajský úřad Jihomoravského kraje prostřednictvím soutěže už čtvrtým rokem podporuje a propaguje ekologicky příznivé chování institucí veřejné správy.⋌