DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Hádky, vzrušené diskuse v hospodách i na internetu, ostré výměny názorů na zastupitelstvech. Jen málokterá záležitost popsaná na stránkách Vyškovského deníku Rovnosti vyvolává takový poprask jako problém, kudy vést trasu obchvatu vesnic v jihovýchodním koutě Vyškovska, jež sužuje nadměrná doprava na mezinárodní silnici E50. Odpověď se lidé dozvědí možná ještě v letošním roce.

„Krajský úřad v dohledné době zadá odborné firmě posouzení studií obou variant obchvatu z celé řady hledisek. Stanovisko bychom měli mít už letos na podzim nebo v zimě příštího roku,“ potvrdil tiskový mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jan Chmelíček.

Podle něj pak musí do stadia územního řízení dovést úspěšnou variantu stát představovaný Ředitelstvím silnic a dálnic. Konečné slovo však bude mít zase kraj. Jeho odbor dopravy totiž bude vydávat stavební povolení obchvatu.

Experti Ředitelství silnic a dálnic ještě nechtějí předjímat, která varianta je z jejich pohledu výhodnější. Cena, jež se bude v obou případech pohybovat v řádu stovek milionů korun, prý ale nebude v tomto směru zásadním kritériem. I kdyby se jednalo třeba o dvacet milionů korun. „Rozdíl cen obou variant v takové výši by byl ve výsledné ceně stavby zanedbatelný,“ sdělil Roman Kluzák z Ředitelství silnic a dálnic.

Silničáři zatím nedokáží určit, v jaké vzdálenosti by jednotlivé trasy vedly od vesnic a nemají specifikované, s jakým nejvyšším převýšením by se museli vypořádat. Jasnější je pouze počet staveb, jež by s sebou obě přeložky přinesly. „U severní varianty je to estakáda a dvanáct mostů, u jižní varianty jedenáct mostů,“ vypočítal Kluzák.

Jisté tak je pouze to, že obě varianty, jejichž studie jsou už zpracované, odborníci podrobí zkoumání z hlediska dopravního, ekonomického i dopadů na životní prostředí. To znamená, že je čeká proces posuzování vlivů a koncepcí na životní prostředí, zkráceně EIA a SEA. Zjednodušeně řečeno, žádná z variant se nesmí dostat do rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny tak, jak ji definují zákony.

K řešení problémů s nadměrným provozem na mezinárodní silnici E50 procházející obcemi na jihovýchodě Vyškovska mají rozporuplné stanovisko jak obyvatelé, tak jejich volení zástupci. Například brankovické zastupitelstvo schválilo zapracovat do územního plánu obce severní variantu obchvatu s takzvanou estakádou nad jednou ulicí. To je most dlouhý tři sta padesát metrů a vysoký sedmnáct metrů. To vyvolalo odpor místního sdružení Branek i šesti členů z patnáctičlenného zastupitelstva. Poukazovali zejména na hrozbu hluku a konec plánům na rozšiřování obce severním směrem. Nakonec prosadili posuzování jižní varianty, s níž původně nikdo nepočítal. Odpůrci jižní varianty mají zase strach z dopadů silnice na tamní přírodu.

Stanovisko Malínek je jednoznačné. Jižní varianta by obec zcela míjela, kdežto severní by bránila výstavbě v obci. Malínky jsou pro jih.

Stejně tak severní variantu vloni v březnu zavrhlo zastupitelstvo Kožušic. „Obchvat na severu by vedl pouhých osm metrů od posledního domu v obci. To by znamenalo neúnosný hluk a také vystavení vesnice emisím výfukových plynů. Rovněž by bránil ve výstavbě. Jediné údolí umožňující spojení mezi vesnicemi, vhodné pro cykloturistiku, by bylo zatížené zplodinami a hlukem s negativním dopadem na zdraví obyvatel,“ zdůvodnila kožušická zastupitelka Anežka Neužilová.

Situaci navíc ještě komplikuje skutečnost, že část obchvatu má vést na území Zlínského kraje. Také tamní úřady se budou podle Jiřího Klementa z tiskového oddělení jihomoravského krajského úřadu k celé záležitosti vyjadřovat. Jisté je, že právě obec Střílky patří k nejrozhodnějším odpůrcům jižní varianty obchvatu. Obává se hlavně přílišného přiblížení „padesátky“ obci. To by ale naopak uvítaly nedaleké a mnohem větší Koryčany. Ty by se totiž možná díky jižní variantě mohly napojit na silnici E50. Připustil to i Kluzák z Ředitelství silnic a dálnic. „Napojení na silnici I/50 bychom samozřejmě jednoznačně uvítali. Znamenalo by to pro nás lepší dopravní spojení na Brno s veškerými výhodami pro firmy i jednotlivce,“ sdělil koryčanský starosta Miroslav Máčel. Koryčanští by tak už při cestě na Brno nemuseli jezdit po okresních silnicích na trase Mouchnice – Nesovice – Snovídky – Nesovice, což by zase z dopravního hlediska ulevilo i těmto obcím.

Zástupcí obcí Vyškovska a občanského sdružení Branek budou o variantách obchvatu opět jednat s představiteli krajského úřadu v červnu.


ČTĚTE TAKÉ:

Na světě je jižní varianta obchvatu

Obce znají trasu jižního obchvatu

Střílky: Ne jižnímu obchvatu

Brankovický obchvat možná povede jižně

Brankovice hledají vhodné místo pro obchvat