DISKUTUJTE DOLE POD ČLÁNKEM

Odlehčit vybudováním západního přivaděče dopravně přetíženému centru chce už několik let vyškovská radnice. Přestože se ovšem dělníci ještě nepustili do prací a hned tak k tomu zřejmě nedojde, stavba má už nyní své odpůrce.

Zahrádkář Milan Pokorný z Vyškova si například nemůže na svém pozemku u sídliště Osvobození, na němž má vyrůst část obchvatu, postavit ani plot. „Vyplývá to z územního plánu. Ten je pro úředníky v podstatě zákonem. Cokoliv bych si chtěl na své zahradě vybudovat, nebude to možné, protože by to bylo v rozporu s plánem. A to jen kvůli přivaděči, který stejně nic nevyřeší,“ tvrdí Pokorný.

Silniční koridor široký třicet metrů má vést od západního sjezdu z dálnice D1 tunelem přes železniční trať, pokračovat za rodinnými domy na okraji Nosálovic, přes komunikaci vedoucí z Vyškova do Drnovic a dál kolem nemocnice, podél sídliště Osvobození a ústit do plánovaného rondelu v Dědické ulici. „Odtamtud má navázat na komunikaci, která má vzniknout právě na místě zahrádek a končit má u sportovního areálu. Z faktů uvedených v Generelu dopravy, který má město vypracovaný, ale vyplývá, že v dané lokalitě bude přivaděč naprosto zbytečný,“ doplnil Pokorný.

Jak totiž z generelu zpracovaného v roce 2002 vyplývá, nejvíc aut projíždí Kroměřížskou a Brněnskou ulicí a většina z nich směřuje právě na Dědickou. „Jako jediné možné řešení vidím, že vznikne obchvat za průmyslovou zónou v Dědicích. Tak by většina aut městem neprojížděla vůbec. Radnice by tím ušetřila spoustu peněz a vyhnula by se námitkám obyvatel,“ myslí si Pokorný.

Není jediný, komu se nelíbí, že má obchvat vyrůst ve výš popsané lokalitě. Jak před časem informovala redakce Vyškovského deníku Rovnosti, strach ze zvýšeného hluku trápí například i obyvatele sídliště Osvobození. Poměrně klidná část města by se totiž podle nich kvůli přivaděči změnila v rušnou oblast.
Jejich obavy ovšem vyvrací vyškovský místostarosta Roman Celý. Je přesvědčený o tom, že varianta, s níž nyní město počítá, vyřeší problém s dopravou ve Vyškově komplexně. „Návrh Milana Pokorného se zabývá pouze provozem v Dědické ulici. Pokud bychom měli dát na něj, auta by se centru města takřka nevyhnula,“ vysvětlil Celý.

Lidé se podle něj nemusí ani strachovat o to, že je projíždějící vozy budou rušit v klidném spánku. Jak totiž nedávno uvedl, velká část obchvatu povede pod zemí.

Za jak dlouho však zmizí poměrná část aut z centra Vyškova, to zatím Celý nedokázal říct. Obchvat bude postavený na etapy. Tou první je už výše popsaná trasa, tedy od západní sjezdu z dálnice D1 po sportovní areál. Jeho stavba vyjde zhruba na čtyři sta milionů korun, celkově pak obchvat vyjde na sedm set milionů. „Protože půjde o silnici druhé třídy, náklady zaplatí kraj. Město se ovšem bude na akci spolupodílet, například vykoupí pozemky nebo uhradí přípojky,“ upřesnil Celý. Projekt přivaděče už přišel městskou kasu na milion.