K novému traktoru plánuje obec přikoupit i příslušenství. „Zatím chceme koupit alespoň cepák na silnější větve a keříky a vozík. Dosavadní vlečka k obecnímu traktoru je totiž také v dezolátním stavu. V budoucnu pak můžeme přikoupit i další příslušenství, to však už záleží na volných penězích v obecní pokladně," poznamenala starostka.

Právě na penězích pořízení nového žacího stroje závisí. Bez dotace by si ho totiž obec dovolit nemohla. „Podařilo se nám naštěstí získat dotaci sto tisíc korun od Jihomoravského kraje. Teď už čekáme jenom na podpis smlouvy. Náklady na pořízení však podle našich odhadů přesáhnou dvojnásobek této částky," řekla starostka.

Na kolik nový stroj přesně vyjde, to ukáže až výběrové řízení. „Musíme hlavně dodržet podmínky dotace, které stanovují výši spolufinancování," upozornila starostka.

Obec chce zároveň investovat i do revitalizace zeleně. „Máme zpracovaný projekt na obnovu obecní zeleně a opravu hřbitovní zdi, chodníků a místních silnic. Z intervenčního fondu jsme teď dostali výzvu na doplnění některých údajů a postoupili jsme do druhého kola," dodala Hájková. Celý projekt musí Nevojice uskutečnit společně. Plánují jej kvůli rozsáhlosti rozdělit do dvou let.