Kvůli zvýšenému zájmu o třídění odpadu dokonce loni musela firma Respono, která na Vyškovsku svoz odpadu zajišťuje, pořídit sto dvacet jedna nových kontejnerů. „Každý rok si všímáme, že množství tříděného odpadů roste. Kromě větší hustoty sítě sběrných nádob a kontejnerů na to má velký vliv určitě i informovanost lidí,“ myslí si ředitel Respona Pavel Horáček.

Nejvíc se třídí plasty

Největšího nárůstu si firma všimla v třídění plastů. K předloňským sedmi stům padesáti tunám lidé loni přidali osmnáct procent. Celkové množství se tak zvýšilo na osm set osmdesát čtyři tun petlahví a jiných plastových nádob a obalů.

S tříděním papíru zase pomohly organizované akce ve školách v regionu. „Školy nasbíraly za minulý rok na Vyškovsku přes dvě stě pětašedesát tun papíru, což je o dvaaosmdesát tun více než v předešlém roce. Třídící linkou i díky tomu prošlo sedmnáct set třicet tun papíru, tedy o sto tun víc oproti roku 2009,“ vypočetl Horáček.

Každý ze sto tisíc obyvatel Vyškovska tak podle Horáčka v průměru vytřídí čtyřicet kilogramů odpadu ročně. Respono počítá s nárůstem zájmu i v letošním roce. Chce proto například zlepšit podmínky a možnosti sběrného dvora ve Slavkově u Brna. Lidem tu dá možnost odevzdávat více odpadu včetně elektrozařízení a baterií. Také zvýší frekvenci mimořádných svozů.

Právě ve Slavkově mají lidé o třídění opravdu velký zájem. Dokonce tak velký, že město získalo první místo za efektivitu třídění a druhé místo celkově v kategorii obcí do desíti tisíc obyvatel v Jihomoravském kraji. Stejně úspěšný byl i Vyškov v kategorii měst nad deset tisíc obyvatel.

Peníze, které Slavkov získal od kraje jako odměnu za umístění v soutěži, využil na zpracování odpadového plánu města. „Díky němu jsme získali dotaci ve výši čtyř milionů a čtyř set tisíc korun na rozšíření separace biologických odpadů,“ pochlubil se ředitel technických služeb ve Slavkově Radoslav Lánský. Za získanou dotaci chtějí slavkovští zlepšit svoz bioodpadu. „Plánujeme nakoupit tři sta nových nádob a také nějaká svozová auta,“ řekl Lánský.

Peníze také půjdou do rozvoje kompostárny, která pomáhá lidem zbavit se biologického odpadu jinou cestou než navážením na skládky. „Loni prošlo kompostárnou přes sedm set tun bioodpadu. To je o dvě stě tun více než v roce 2009,“ upozornil na nárůst třídění Lánský.

Ten je s tříděním v jednom z největších měst okresu spokojený. „Minulý rok byl pro nás úspěšný a letos chceme být ještě lepší a nabídnout našim občanům dokonalejší možnosti pro třídění odpadů,“ řekl Lánský. Lidé obecně třídění podporují, protože jim záleží na životním prostředí. „Je lepší odnést petlahve do kontejneru než si plnit popelnici před domem. Má to víc výhod,“ myslí si například Ondřej Havlík ze Slavkova u Brna.