„Kvůli nemoci nám chybí údaje z koledování pouze v jedné obci. Online kasička je ale otevřená až do konce ledna, takže to ještě nebude finální výsledek. Ta nyní ale zahrnuje pouze dvacet tisíc korun, což je zlomek z vybrané částky,“ prozradila v pondělí ředitelka Charity Vyškov Zdeňka Horáková.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích.
FOTO: Bučovická farnost opraví střechu kostela, restaurátoři rozebrali varhany

Je to méně než v předchozích letech. Na vině jsou podle Horákové především pandemie koronaviru a následná opatření. „Na mnoha místech nebylo možné klasické koledování, využili jsme proto možnosti statických pokladniček umístěných v různých prodejnách, kostelech a na úřadech. Koledování se uskutečnilo tam, kde byla přívětivá epidemiologická situace. Účastnilo se však celkově výrazně méně koledníků, bylo jich zhruba 240,“ přiblížila ředitelka.

Část výtěžku poputuje na takzvaný krizový fond, který pokrývá pomoc potřebným v krizi, kterou je třeba živelná pohroma. Další peníze míří na zahraniční humanitární pomoc, například na Ukrajinu. Zástupci charity je ale využijí také na konkrétní záměry.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA CHARITY VYŠKOV

240 zapojených koledníků.
Zatím více jak 500 000 korun.
Zhruba 20 000 z online kasičky.
Dostupná ještě do 31. ledna.

„Patří k nim realizace otočné sedačky do služebního auta pro snadnější nastupování a vystupování při přepravě osob se zdravotním omezením nebo devítimístné auto pro služby chráněného bydlení a centra denních služeb,“ vyjmenovala ředitelka vyškovské charity.

Dále zmínila podporu služby zaměřené na terénní pomoc potřebným v oblasti duševního zdraví, pomoc v souvislosti s pandemií COVID-19 a služby Domácí hospicové péče. „Využití peněz pro záměry každé Charity vždy schvaluje příslušná komise,“ dodala Horáková.

Po celé republice se letos do koledování zapojily tisíce dobrovolníků. Na Tříkrálovou sbírku je ale možné přispět po celý rok prostřednictvím Online koledy nebo zasláním DMS KOLEDA. Vyškovská charita ji má na starosti ve většině regionu. „Ve více obcích na Vyškovsku ale poskytuje služby Oblastní charita Hodonín, která tam tak zajišťuje i sbírku,“ upozornila koordinátorka tamních dobrovolníků Jana Šupálková, která ucelenější bilanci teprve přinese.