Ponese ho totiž některá z městských ulic. „Velmi rádi po něm nějakou ulici pojmenujeme. O změně názvu některé ze stávajících však neuvažujeme, to by přineslo mnoho komplikací. Víme ale, že v blízké i vzdálenější budoucnosti jsou v plánu další výstavby rodinných a bytových domů ve Vyškově. A takto nově vzniklé ulice budou své názvy potřebovat," nastínila mluvčí Vyškova Dana Ryšánková.

O jejich pojmenování rozhodne zastupitelstvo města ve chvíli, kdy to bude aktuální. „Na Antonína Tučapského bude město při tomto rozhodování jistě pamatovat," ujistila Ryšánková.

Připomněla také, že podobným způsobem byly po významných osobnostech v nedávné minulosti pojmenované nově vzniklé ulice například v lokalitě Joklova. Patří mezi ně třeba ulice Bratří Honů, Vojtěcha Procházky, Měřínského a Dr. Bukovského.