Vylévání použitých kuchyňských tuků do záchodu nebo do dřezu má negativní dopad na kanalizační potrubí a čistírny odpadních vod. Množství tuků se ve studené vodě srazí, nabaluje na sebe další nečistoty a časem způsobí vysoké škody.

Na rizika ucpávání odpadu upozornil vedoucí odboru životního prostředí Jiří Kutálek. „Jsou to nepříjemné komplikace a škody. Následkem může být neprůchodná domovní kanalizace, kdy následný nepříjemný zápach je tím nejmenším problémem. Oleje a tuky mají lidé přelévat ideálně do plastových lahví a dobře je uzavřít. Zelené a jasně označené kontejnery mají klasický otvor na vhození,“ sdělil Kutálek.

Kontejner na textil. Ilustrační snímek.
Po Vyškově je rozmístěných devět kontejnerů na textil

Ekologicky smýšlející obyvatelé slijí přepálený olej z pánve nebo fritézy do plastové lahve, zašroubují ji a odnesou do speciálního kontejneru. „Síť zhušťujeme a zároveň se nádoby nově objevují v našich místních částech,“ doplnil místostarosta Kachlík.

Například v Hamiltonech najdou lidé sběrnou nádobu v Jílové ulici u křižovatky, ve Lhotě naproti Sokolovně, v Rychtářově u obchodu a v Opatovicích při vjezdu do místní části u autobusové zastávky. Zpravidla to jsou místa na stávajících stanovištích kontejnerů na tříděný odpad.

Připravené kontejnery.
Vyškované třídí nově i zbytky z kuchyně. Vyrobí z nich bioplyn i hnojivo

Vodohospodáři upozorňují mimo jiné i na korozi už tak těžce zkoušených stěn kanálů a potrubí. „Vytvoří-li se tukový špunt, může zneprůchodnit potrubí a způsobit havarijní únik do vodních toků a ohrozit život vodních organismů,“ varoval vedoucí odboru Kutálek.

Použité kuchyňské tuky jsou dále recyklovatelné. Uplatnění najdou v gumárenském, v kosmetickém i chemickém průmyslu. V letech 2017 až 2021 lidé ve Vyškově odevzdali téměř 8,7 tun jedlých olejů a tuků. Nejvíc pak v roce 2020, kdy to bylo bezmála 2,7 tuny.