Vedení obce už má za sebou i výběrové řízení na dodavatele. „Vybírali jsme z jedenácti nabídek. Zvítězila ta, jejíž cena byla kolem jednoho milionu čtyř set padesáti tisíc korun," dodala starostka.

Akci z velké části zaplatí dotace ze Státního fondu životního prostředí. „Vztahuje se na devadesát procent uznatelných nákladů. Část peněz proto bude muset jít i z obecního rozpočtu. Půjde o necelých sto padesát tisíc korun," zmínila Suchánková.

Práce začnou, jakmile zemědělci budou mít sklizenou úrodu. „Pruh stromů se potáhne směrem na Heršpice až k horizontu a povede dál přes polní cestu. V několika místech bude přerušený, aby zemědělská technika měla kudy projíždět. Jednotlivé zelené ostrůvky také necháme oplotit," přiblížila hodějická starostka.