Nemusí mít strach z podzimních poryvů větru a tuhých mrazů. Bučovicím se podařilo získat dotaci, která by kapli měla zachovat pro příští pokolení.

První etapa

„Na základě rozhodnutí ministerstva kultury nám byla přidělená dotace z Havarijního fondu pro rok 2010 částka sto sedmdesát tisíc korun,“ prozradil tajemník bučovického městského úřadu Jiří Frolec.

Prostředky tvoří sedmdesát procent nákladů na první etapu obnovy památky. V té bude nutné zajištění statiky stavby.

Příjemné počasí pozdního podzimu zatím nahrává tomu, že dělníci do příchodu zimy odvedou na kapli nezbytně nutné zabezpečení. „Z kaple jsme už vystěhovali cenné oltáře. Ve fasádě pod římsou byla vysekaná vodorovná drážka, do které jsme vložili ocelová lana, která jsou upevněná do kotevních ploten. Lana byla předepnutá, čímž došlo ke stažení stěn,“ popsal aktuální práce na kapli zaměstnanec úseku plánování a regionálního rozvoje bučovické radnice Jiří Pospíšil.

Hlavní příčinou zchátralosti objektu je nestabilní spodní část stavby. Proto je druhá úroveň zajištění navržená v místě základů pod terénem. „Sepnutí bude tvořit kotvený betonový pás o průřezu 30×40 centimetrů. Vzhledem k mělké základové spáře v zadní části objektu jsou navržená v těchto partiích částečná podezdění, popřípadě podbetonování,“ osvětlil problematiku ukotvení spodní části kaple Pospíšil.

Nejdůležitější práce na kapli Žarošských by měly být provedené do konce letošního roku. Zajištěním stability však oprava objektu nekončí. „V druhé etapě by měly přijít na řadu omítky, okna a klempířské práce,“ doplnil Pospíšil.

Peníze na pokračování oprav nicméně město ještě nemá. „Podali jsme žádost o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj pro druhou část obnovy kaple,“ přiblížil snahu města Pospíšil.

Kaple Žarošských, v níž jsou uložené vzácné náhrobky z patnáctého až sedmnáctého století, si tedy může oddychnout. Tedy alespoň dočasně. „Kapličce by totiž jinak hrozila demolice, pokud by se otálelo s její obnovou,“ uvědomoval si Marek Fajman z brněnského památkového ústavu.

Prý bylo načase

Historický objekt má nezáviděníhodnou polohu, kvůli níž se dokonce uvažovalo o jeho přemístění. Leží totiž na vedlejší frekventované silnici ve směru na Vyškov. „Opravu kaple považuji za krok, ke kterému se město odhodlalo bohužel až pět minut po dvanácté. Myslím si, že oprava měla navazovat na práce spojené s obnovou vyškovské silnice, poněvadž každodenní frekventovaný provoz na ní dává kapličce pěkně zabrat,“ myslel si třeba Jan Lachký z Bučovic.