Začnou rekonstruovat cesty, budovat parkovací stání, chodník podél areálu, sběrná místa a veřejné osvětlení. „Jak vyplývá ze smlouvy mezi městem a investorem, náklady na rekonstrukci prostoru ponese investor. Opraví tak cesty v Příční ulici od křižovatky s Jiráskovou až po Kaunicovu. Město zaplatí pouze sadové úpravy a nová parkovací stání v části Kaunicovy ulice,“ informovala mluvčí Slavkova u Brna Veronika Slámová.

Dvacetiletý Štěpán Hanák z Bučovic na Vyškovsku věnuje své fire show zesnulému trenérovi.
Plivání ohně, točení ohnivou tyčí. Show věnuje tragicky zesnulému trenérovi