Na místě, kde se nyní vybudovala zeď, stály původně dva domy. „Poté, co jsme je nechali zbourat, se půda začala sesouvat, a bylo třeba vybudovat opěrnou zeď, která by sesuvu zabránila," vysvětlila účetní vesnice Kateřina Burešová. Situaci bylo potřeba vyřešit vzhledem k častému využití zahrady, ať už dětmi ze základní nebo mateřské školy. „Bylo nutné zajistit jejich bezpečnost," zdůraznila ředitelka školy.

Kromě opěrné zdi budou mít školáci kolem zahrady i nový plot. „Nová zídka s oplocením se stavěla především z bezpečnostních důvodů, zároveň ale bylo nutné rekonstruovat staré, už nevyhovující oplocení," informovala Šebestová. Výstavbu platila z ušetřených peněz základní škola.

TEREZA NOVOTNÁ