„Pro letošní školní rok se jedná o výuku v komunitním režimu, děti jsou tedy zapsány v jiné kmenové základní škole v domácím vzdělávání, ale na výuku dochází do Talentu. Zvolit si můžou třídenní nebo pětidenní docházku. Po slavnostním zahájení na děti čekají příjemné prostory k výuce, kde jim poslouží nejen třídy, ale také místnost pro aktivní odpočinek nebo relaxaci, školní kuchyňka, venkovní prostory a hřiště,“ vyjmenovala ředitelka školy Lucie Zezulová.

Každý týden ve středu vyrazí žáci na projektový den do přírody nebo za kulturou. Rozvrh hodin se od toho klasického přitom odlišuje. Na výběru témat výuky u většiny předmětů se navíc podílí také samotní školáci.

Následky tornáda.
Když na Vyškovsku řádilo tornádo...: vyvracelo stromy, nasálo i hejno holubů

„Úkolem učitelů je tedy poskytnout jejich pestrou nabídku, reagovat na zájmy dětí a vše skloubit s požadavky rámcově vzdělávacího programu. V předmětech jako je matematika nebo český jazyk pracují žáci s mapou předmětu a budou si sami plánovat jakou cestou se vydají tak, aby respektovala jejich zájmy a tempo. Známky v naší škole nehledejte, protože hodnocení práce žáků je průběžné ve formě zpětné vazby od učitele,“ vysvětlila Zezulová.

Žáci jsou podle ní vedeni k sebehodnocení vlastní práce i práce ostatních žáků nebo učitelů. Posilování důvěry v to, že dělat chyby je v pořádku a dokázat využít tyto chyby k dalšímu pokroku, je jedním z hlavních cílů školy.

Smysluplně strávený čas

„Dalším důležitým cílem je objevování silných stránek žáků v podobě talentů, abychom je dále rozvíjeli a podporovali. Vzdělávání ve škole nemá sloužit pouze k tomu, aby z vás někdy něco bylo. Je to především smysluplně strávený čas v životě dětí,“ uzavřela ředitelka Základní školy Talent s tím, že bude přijímat nové žáky i v průběhu školního roku.

Již čtvrtým rokem je přitom od září v provozu další komunitní škola Bambini, přesto ji letos čeká velký posun kupředu. „Donedávna jsme využívali pouze zázemí rodinného domu, kde jsme měli dvě místnosti k výuce, zatímco nově využíváme nové prostory ve Vyškově,“ potvrdila ředitelka a lektorka Barbora Čuříková.

Děti tak budou školu poprvé navštěvovat na náměstí Míru ve Vyškově. Provozovatelé se tam zaměří na takzvanou montessori pedagogiku, tedy alternativní výchovně-vzdělávací program podobně jako uplynulé roky.

Dvě ovce kamerunské museli u dálnice D46 u Vyškova odchytit hasiči.
OBRAZEM: Ovce pobíhaly podél dálnice u Vyškova, zpacifikovali je hasiči

„Věříme, ze zájem je ve Vyškově dostačující. Spousta rodičů učí děti doma a mají zájem je třeba na dva až tři dny poslat do dětského kolektivu. Naše kapacita je maximálně do dvaceti dětí,“ zdůraznila ředitelka komunitní školy Bambini.

Podle ní mají komunitní školy do budoucna v regionu velký potenciál. „Věříme, ze i spousta dalších rodičů už pochopila nebo casem pochopí, jak jinak a s radostí by se jejich děti mohly vzdělávat, hlavně mezioborově a jak si informace uchovají, pokud se k nim dostanou v okamžiku, když o ně jeví zájem. Naším cílem je podpora jejich jedinečnosti a vnitřní motivace, což zvládáme s úctou, respektem a láskou,“ dodala Čuříková.