„Poprvé jsem podával interpelaci, v níž jsem po radě a řediteli zámku požadoval přesné informace ohledně účetnictví, už v roce 2012. Nedostal jsem odpověď. Podání jsem opakoval v polovině letošního srpna před ředitelovým odvoláním. Vzhledem k tomu, že odpověď, kterou jsem dostal, považuji za nedostatečnou a nevěrohodnou, urgoval jsem s interpelací znovu minulý týden. Na reakci stále čekám," konstatoval Lánský.

Exředitel zámku je nyní v pracovní neschopnosti a navíc má za to, že odpovídat na další interpelaci už mu nepřísluší. „O žádné vlastně ani nevím. Na všechny dotazy z první interpelace jsem odpověděl a nevím, v čem by měly být nedostatečné, jsou přesné a úplné. Ale stává se, že pan Lánský některým věcem nerozumí. Každopádně druhá várka dotazů už se mě netýká, ta musí jít za dočasným ředitelem památky Jiřím Blažkem," odkázal Šilhánek.

Jak upřesnil starosta města Ivan Charvát, poskytnout odpověď na předkládané otázky náleží společně městu i zámku jako jeho příspěvkové organizaci. „Zažádali jsme zámek o poskytnutí určitých informací, bohužel vedoucí ekonomka je nyní v pracovní neschopnosti. Měli bychom však všechny dokumenty získat na zasedání rady příští středu, a tam se jimi budeme zabývat. Pan Lánský odpovědi dostane," předpokládal Charvát.

Bývalý zámecký ředitel vydal tiskovou zprávu, v níž mimo jiné uvádí, že hospodaření zámku prošlo celou řadou hloubkových kontrol, které nenašly pochybení. „Za záminku k odvolání posloužilo vyplácení údajně neadekvátních odměn zaměstnancům. To je ale populistická lež. Všichni velmi tvrdě pracují, často o víkendech a svátcích i dvanáct hodin za den, někdy i za špatného počasí. A dostávali za to spravedlivou odměnu," uvedl Šilhánek.

Peníze na odměny navíc podle něj nešly z městské pokladny, nýbrž z toho, co obdržel sám zámek. „Od města má organizace stanovený pouze mzdový limit pro všechny zaměstnance, jejichž počet se v měsíčním průměru pohybuje okolo padesáti, a tuto hranici jsme nikdy nepřekročili. Není ani pravdou, že rada města stanovila limit odměn, ani že vlastní výnosy organizace klesaly," tvrdil bývalý ředitel.

Podle šéfa technických služeb si ale Šilhánek počínal protizákonně. Tvrdí, že ačkoli se jednalo o peníze, které vydělal zámek, stále patřily do rozpočtu stanoveného městem a ředitel neměl právo s nimi svévolně nakládat.

Bývalý ředitel zámku si z nich ovšem podle něj svévolně vytvářel mzdový fond. „Za několik let tímto způsobem odklonil dva miliony šest set tisíc korun. A značnou část z toho dostali jen tři jeho oblíbenci," poukázal Lánský.

Šilhánek má za to, že Lánský až příliš porovnává hospodaření zámku s hospodařením technických služeb a taková konfrontace podle něj není na místě. Už několikrát navíc poukazoval na politický podtext celé kauzy. To ale Lánský odmítá. „Mně nemůže jít o nic politického, do příštího zastupitelstva nekandiduji. Vadí mi jen, že bývalý ředitel popírá skutečnost," zdůraznil ředitel technických služeb.

To však podle Šilhánka neznamená, že ho věc nepoškodí. „Neposlouží možná panu Lánskému, ale někomu jinému určitě. Rád bych připomněl, že pro mé odvolání byli jen tři radní z pěti," dodal Šilhánek.