„Absence cyklostezek v našem městě je limitujícím prvkem pro rozvoj cykloturistiky. Věřím, že do budoucna se nám jimi podaří propojit Újezd u Brna se všemi okolními obcemi, ale to bude bohužel ještě dlouhá a někdy i trnitá cesta. Rozhodně je mezi obyvateli velký zájem,“ komentovala starostka Újezdu Marie Kozáková.

Do výběrového řízení na zhotovitele cyklostezky se původně přihlásilo celkem dvanáct uchazečů. Vítěz nabízel cenu za více než dvanáct milionů korun. Termín dokončení dle smlouvy je patnáctého listopadu tohoto roku.