„Ohledně UP Bučovice zatím není nic nového, ale naše záměry zůstávají stejné,“ řekl člen dozorčí rady společnosti ZB Real spravující nemovitosti pro nového vlastníka UP, firmu Nafea, Marek Hauke.

Nafea uvažuje o třech variantách nového využití budov. „První variantou je zachovat průmyslový charakter území, což zahrnuje opravu některých budov a zároveň výstavbu nových moderních hal,“ popsal již dříve Hauke.

Další možností je vznik obchodní, kulturní a zábavné zóny. „Tato i první varianta v sobě skýtají širokou nabídku nových pracovních příležitostí pro obyvatele Bučovic i okolních oblastí,“ dodal Hauke.

Třetí variantou, kterou společnost Nafea zvažuje, je výstavba nové obytné zóny. „Bydlení je v této lokalitě nedostatek, proto uvažujeme o vzniku moderních ubytovacích jednotek s kvalitním zázemím,“ prohlásil Hauke.