„Právě jsme začali dělat druhou etapu úprav v zámeckém parku. Pracovníci vysazují stromy, sekají trávu a dělají další potřebnou údržbu. Peníze jsme získali z druhé dotace,“ informoval starosta Habrovan Radoslav Dvořáček.

Po těchto konečných úpravách už by měly práce v parku pro letošní rok skončit. Dále už budou jen ty sezonní.

V obnoveném zámeckém parku mohou návštěvníci nově využít dvanáct laviček, dva odpadkové koše a dva dřevěné altány. V parku jsou také zpevněné plochy ze štěrkopísku. Podél cest se nachází pětadvacet stožárů se světly. Pracovníci obnovili také chodníky a historický most.

Upravený park mohli návštěvníci poprvé shlédnout nedávno, při slavnostním otvírání parku. Při tom se lidé dozvěděli i zajímavosti o vzácných dřevinách, které tam rostou.