Nyní má k uskutečnění svého záměru zase o krok blíž. Už má za sebou územní řízení a proti jeho plánu se nikdo nevyjádřil.

Bučovický stavební úřad tedy vydal rozhodnutí o umístění stavby.

Dvě průtočné nádrže s přilehlými břehy a zelení mají vyrůst v údolí Dobročkovického potoka. Vzniknou tak lokální biocentra, která budou podporovat rozvoj mokřadních rostlin a živočichů.