„Budou individuálně přistupovat ke všem složkám na trhu práce," vysvětlila generální ředitelka Úřadu práce České republiky Marie Bílková.Z několika stovek nových zaměstnanců, kteří mají posílit úřady práce v České republice, byli konkrétně vyškovskému přidělení dva.

„Je obecně známé, že v posledních třech letech byly úřady práce personálně velmi zdevastované, a to kvůli takzvaným úsporám při zavádění nové agendy nepojistných sociálních dávek, a do standardního stavu jim stále chybí víc než šestnáct set lidí. Kvůli následnému propouštění kmenových zaměstnanců došlo k paralyzaci standardních činností úřadů práce, které byly degradované na pouhé výplatny dávek. Proto jsem velmi rád, že se tyto instituce postupně vracejí ke své původní roli, kterou je zprostředkování zaměstnání a zintenzivnění práce se zaměstnavateli," konstatoval ředitel vyškovského úřadu práce Jan Marek.

Dvě nová místa, která tak ve Vyškově vznikla, už jsou obsazená. „A to na základě poměrně náročného veřejného výběrového řízení. Zájem o tuto práci u nás mělo víc než padesát lidí. Vybrali jsme pracovnice, které mají nejen velké odborné znalosti, ale také dostatečnou práci v terénu. Věřím, že budou naší výraznou posilou," zmínil Marek.

Jejich úkolem bude hlavně zprostředkování zaměstnání. Budou se starat především o získávání volných pracovních míst přímo od místních společností, a to osobním vyhledáváním a jednáním. „O potřebě této činnosti snad ani není potřeba pochybovat. Zaměstnavatele totiž považuji za nejdůležitější klienty úřadu práce, protože oni vytvářejí pracovní místa," dodal ředitel.

Volných pozic je teď na Vyškovsku podle statistik zveřejněných na portálu mpsv.cz zhruba sto sedmdesát. Na jedno místo čeká třiadvacet lidí. Uplatnění v současné době můžou najít kadeřnice, prodavači, brusiči, kuchaři, obchodní zástupci, manažeři a další profese.

Celkově úřady práce přijmou sedm set zaměstnanců ve dvou fázích. Aktuálně probíhá první kolo náboru, přijatých bude tři sta devatenáct zájemců. Začátkem příštího roku pak přibude i zbylá část posil. „Půjde o odborníky, kteří znají danou problematiku z praxe, proto je v našem zájmu, aby se stali našimi kmenovými zaměstnanci," uvedla mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková.

Lidé nové opatření úřadu práce vnímají spíše pozitivně, a to hlavně díky slibované efektivnější pomoci nezaměstnaným. Podle Vyškovanky Marty Bartákové můžou tyto pracovnice navíc zamezit podvodnému jednání ze strany některých uchazečů o práci. „Myslím si, že přijímání takových zaměstnanců má určitě smysl. Budou třeba schopní zamezit tomu, aby úřednice posílaly uchazeče se zdravotním omezením na pozice, které pro ně nejsou vhodné. Někteří nezaměstnaní toho navíc zneužívají. Na pohovoru v podniku, do kterého nechtějí jít pracovat, si vymyslí nějakou nemoc, a dostanou razítko, že se pro práci nehodí. Přitom to třeba ani zdaleka není pravda. A pokud tyto posily budou schopné hlídat, aby k tomuto nedocházelo, je vznik nových míst dobrou věcí," zamyslela se Bartáková.